Türbeler Müzesi Eserleri Depoda Çürüyor

1059

İstanbul’daki 118 türbenin bakımını, onarımını ve korumasını üstlenen Türbeler Müzesi Müdürlüğü, yıllardır depoda bekletilen on bine yakın eserini sergilemek istiyor. Ancak, müze müdürlüğü bu eserleri sergileyecek bir salon veya yer bulamıyor.

Müzeyi, içinde bulundukları I. Ahmet türbesinin yanında depo olarak kullanılan Sultanahmet Medresesi’nde rahatlıkla açabileceklerini belirten Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz, böylece teşhire hazır 250 eseri sergileyebileceklerini de ifade ediyor. Müstakbel ‘İstanbul Türbeler Müzesi’nin teması ise ‘inanç’ ve ‘Türk İslam Medeniyeti’nde ölüm kültürü’ olarak belirlenmiş durumda. Cengiz’in hülyası gerçekleşirse on bir eserin bulunduğu depoda da bir rahatlama olacak ve açılan müze bakıma muhtaç eserlerin onarımı için ilgili makamlara baskı oluşturacak. Türbeler Müze Müdürlüğü’ne ait bin 750 farklı kalem eser bulunuyor.

I. Ahmet türbesinin içinde yer alan Darül Kurra’da (Kur’an okuma yeri) bekletilen eserlerin arasında Osmanlı padişahlarının kendi elleri ile yazdıkları Kur’an-ı Kerim’ler, yine padişahlara, sultanlara, paşalara ait özel şahıs eşyaları, Eyüp Sultan, Aziz Mahmut Hüdayi, Yahya Efendi ve Karacaahmet gibi manevi liderlerin kişisel eşyaları, sakal-ı şerif ve Hacerü’l Esved taşından parçalar bulunuyor.

Gerekli mercilerden izin çıkması halinde eserlerin 24 odalı Sultanahmet Medresesi’nde rahatlıkla sergilenebileceğini belirten Cengiz, bunun 2010 Kültür Başkentliği’ne de katkı sağlayacağını ısrarla vurguluyor. Türbeler Müze Müdürü Cengiz’in müze olarak tasarladığı Sultanahmet Medresesi şu an Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün kullanımına tahsis edilmiş durumda. Ancak medrese kapalı ve depo olarak kullanılıyor.

25.03.2009 Zaman