2 Bin Yıllık Taş Kastamonu Müzesi`ne Teslim Edildi

1543

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından esaslı bir restorasyona alınan İsmail Bey Külliyesi’ ndeki çalışmalar esnasında ortaya çıkan Roma dönemine ait mimari parça Kastamonu Arkeoloji Müzesi’ ne teslim edildi.

137 cm uzunluğunda, 60 cm genişliğinde ve 30 cm kalınlığında bulunan taşın bir yüzünde yumurta frizi üzerinde kıvrım dallar ve çiçek motifleri bulunuyor. Roma dönemine ait olan mimari taş parçası, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Arkeoloji Müzesi’ nin teknik elemanlarınca incelenerek, tarihi ve antik değer taşıdığı tespit edilmişti.

Konu ile ilgili bilgisine başvurduğumuz Bölge Müdürü Yavuz YÜCEBIYIK; “Kastamonu Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içersindeki cami, türbe ve diğer tarihi eserlerindeki hat levhalar, şamdanlar, buhurdanlar, halı ve kilimler ile diğer tarihi değer taşıyan eserlerini Şeyh Şaban – ı Veli Vakıf Müzesinde sergileyerek Kastamonu kültür turizmine ivme kazandırdık. Şeyh şaban – ı Veli Vakıf Müzesi, 2008 yılı içersinde 80 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşarak, Kastamonu kültür turizmine yaptığı katkıyı rakamlarla da tescil ettirdi. Bizim sorumluluğumuzda ve mülkiyetimizde bulunan eserlerde ortaya çıkan ve antik değeri bulunan tarihi eserlerimiz olduğu müddetçe, Arkeoloji Müzesi’ ne katkı sağlamak bizi mutlu eder. Külliye bünyesindeki camide yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkan, cami döşemesi altında destek amacı ile konulduğu tahmin edilen mermer mimari parça, teknik elemanlarımızca incelenmiş ve Roma dönemine ait olduğu tespit edilerek Arkeoloji Müzesi’ ne teslim edilmiştir.” Açıklamasında bulundu.

31.03.2009 Kastamonu Postası