Tarım Toplumunun Tarihi Masaya Yatırıldı

1199

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Zoroğlu, eski tarım toplumunda üretimin çevre kaynaklarıyla sınırlı olduğunu vurguladı.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Zoroğlu, ilk tarım toplumlarının doğal olarak bireysellikten uzak, ortak, yani imece usulüne dayandığını ve toplumda mülkiyetin sözkonusu olmadığı bir yaşam tarzının egemen olduğunu söyledi.

Eski çağlardaki tarım toplumunda üretimin çevre kaynaklarıyla sınırlı olduğunu ve bu kaynaklarla yaşamın zorunlu hale geldiğini vurgulayan Zoroğlu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenlenen “Eski Çağlarda Arazi Kullanımı” konulu konferans verdi.

Antik çağda toplumun yüzde 90 ile 99’unun tarımla meşgul olduğunun bilindiğini vurgulayan Zoroğlu, “Bu yüzden toprağa bağlı üretim yapan böylesi toplumlarda, toprak mülkiyetiyle ilgili haklar, toprağın ve ürünün paylaşımı ve bunların ekonomisi gibi konuları düzenleyen yasalar hakkında de elimizde kısıtlı da olsa bazı bilgiler vardır” dedi.

Eski çağlarda üretimin ancak çevrelerindeki kaynaklarla sınırlı olduğunu ve bunlarla yaşamlarını sağladıklarını anlatan Zoroğlu, şunları söyledi:

“Ancak zamanla, farklı yörelerdeki insan ilişkileri arttıkça, farklı coğrafyalarda üretilen çeşitli besin kaynaklarının, aletlerin ve diğer malzemenin değiş tokuşuyla ticaret başladı. Buna koşut olarak her üreten ürettiği malın sahibi oldu. Böylece bir yandan bireysel, diğer yandan da bölgesel anlamda mülkiyet fikri de gelişmeye başladı.

Antik çağda, toplumun yüzde 90 ile yüzde 99’unun tarımla meşgul olduğunu biliyoruz. Bu yüzden toprağa bağlı üretim yapan böylesi toplumlarda, toprak mülkiyetiyle ilgili haklar, toprağın ve ürünün paylaşımı ve bunların ekonomisi gibi konuları düzenleyen yasalar hakkında de elimizde kısıtlı da olsa bazı bilgiler vardır. Modern araştırmacılar bu gibi yazılı yasaları genel bir ad ile yani Leges Agrariae olarak adlandırırlar.

Bu sözcük her ne kadar Latince olsa da, bu yasaların en eskisi ilk yazının kullanılmaya başladığı Eski Tunç Çağı’na, yani günümüzden 5 bin yıl öncesine kadar gider. Bir başka deyişle, başlangıcından itibaren toprağın paylaşımı, mülkiyet hakları ve korunması, ürünün paylaşımı gibi olgular farklı uygulama aşamalarından geçerek bu günlere taşınmıştır” dedi.

04.04.2009 Yeni Adana