İleri Düzeyde Değiliz!

1256

İnönü Üniversitesi’nde “Yaşamın Her Alanında Kültürel Mirasın Korunması” başlığı altında bir panel gerçekleştirildi.

Panele ilişkin olarak üniversiteden yayınlanan bülten şöyle:

“06 Nisan 2009 Pazartesi günü Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde “Yaşamın Her Alanında Kültürel Mirasın Korunması” başlıklı bir panel düzenlendi. Panele, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Turgay Seçkin , öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kültürel mirasın korunması konusunda ülkemizde faaliyet gösteren ve kısa adı (KUMİD) olan Kültürel Mirasın Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Güner, derneğin yönetim kurulu üyelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Kazım Öz ve Avrupa Birliği Proje Uzmanı Dr. Jale Velibeyoğlu’nun katıldığı panelde kültürel mirasımızın önemi ve uluslararası mevzuatlar dahilinde değerlendirilebilme projesi ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Turgay Seçkin, ülke olarak kültürel mirasımızın korunabilmesi konusunda ileri düzeyde olmadığımızı, gerek maddi kaynaklar gerekse bu anlamda yetişmiş insan kaynağı düzeyinde çok geride olduğumuzu belirtti. Bu konuda eğitim düzeyinin ve eğitilmiş insan potansiyelinin arttırılması için üniversitelerde gerekli bölümlerin açılması ve bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Turgay Seçkin, kültürel mirasımızı koruma açısından devletimizin de yeterli kaynağı ve imkanı sunabilmesinin önemini vurguladı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Turgay Seçkin’in açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Turum Başkanlığı’nı Avrupa Birliği Proje Uzmanı Dr. Jale Velibeyoğlu’nun yaptığı panelin ilk konuşmasını yapan Kültürel Mirasın Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Güner, kültür varlıklarının korunması hususunda gerekli mevzuatların bilinmesi ve uygun çalışmaların yapılabilmesi için ülke genelinde ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtip AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi konusunda bilgiler sundu.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik yayınlanmış uluslararası ve ulusal mevzuatların üniversitelerdeki ilgili disiplinlerde ders olarak okutulması gerekliliğine vurgu yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Kazım Öz ise ülkemize ekonomik olarak ciddi katkı sağlayacak olan bu değerin önemsenerek gerekli destek ve çalışmaların hemen uygulanmaya konulması gerektiğini ifade etti.”

06.04.2009 Malatya Haber