Four Seasons’ta İptal Kararı

1616

fourseasonİstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi, Sultanahmet’te tarihi kalıntılar üstüne yapılan Four Seasons Oteli ek binasının inşaat ruhsatını iptal etti. Yargıtay kararı onarsa, kaba inşaatı biten bina yıkılacak.

Sultanahmet’teki Four Seasons Oteli tarafından Osmanlı ve Bizans döneminden kalma tarihi kalıntılar üzerine yapılan inşaata ilişkin tartışmalara, İstanbul 1. İdare Mahkemesi noktayı koydu. CHP İl Başkanı Gürsel Tekin tarafından ruhsat iptali istemiyle açılan davayı karara bağlayan mahkeme, tarihi alandaki inşaatın ruhsatının, “kamu yararı olmadığı” gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Milliyet’in Four Seasons Oteli’nin bitişiğindeki tarihi alana 50 odalı ek bina inşaatı yaptığına ilişkin haberleri üzerine harekete geçen CHP İstanbul İl Başkanlığı, inşaat ruhsatının iptali istemiyle İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Bakanlık ve belediye savundu
Mahkemenin 25 Şubat’ta hükme bağladığı dava kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eminönü Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın savunmaları alınırken, ek otel inşaatını yürüten firma Sultanahmet Turizm AŞ. de davaya müdahil olarak katıldı.
Bakanlık “CHP’nin dava açma ehliyetinin bulunmadığını ve hasım mevkiinden çekilmesi gerektiğini ve hukuka uygun olduğunu”, Eminönü Belediyesi “inşaat ruhsatının Koruma Kurulu kararına istinaden verildiğini, kazıların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından denetlendiğini, ruhsatın da hukuka uygun olduğunu” savundu.

‘Şehircilikle örtüşmüyor’
Sultanahmet AŞ de “arkeolojik park projesiyle alandaki çalışmalardan ortaya çıkarılan kültür varlıklarının, tabiatın sebep olduğu tahribata karşı da korunmaya alınmış olacağını” iddia etti.
Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına dayanak teşkil eden bilirkişi raporunu dayanak kabul eden mahkeme heyeti ise, ruhsatın iptaline karar verdi. Kararda, özetle şöyle denildi:
“Koruma ve şehircilik biliminin temel esaslarıyla örtüşmediği yönünde düzenlenen bilirkişi raporu göz önüne alındığında, inşaat ruhsatının ek otel inşaatına ilişkin kısmında hukuki uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” dedi.
Mahkeme heyeti, kararın Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu da bildirdi.

Bilirkişi: Bilime, etiğe, hukuka aykırı
Karara dayanak oluşturan bilirkişi raporunda, inşaat alanının hem Cumhuriyet ve Osmanlı tarihi hem de dünya açısından UNESCO kriterlerine göre son derece önemli olduğu, Osmanlı padişah ve anıtsal yapılarının yanı başında ve Büyük Bizans Sarayı kalıntıları ile 1933’te yangın sonucu yitirilen Osmanlı Adliye Sarayı kalıntıları üzerinde bulunduğu vurgulandı. Raporda, çelik konstrüksiyonlu ayaklar üzerinde yükselen üç bloklu ek yapının, arkeolojik değerlerin üzerinde olduğu ve Ayasofya ile Sultanahmet camilerini olumsuz etkileyecek biçimde ruhsat verildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, plan kararının bilimsel esaslara, etik değerlere, uluslararası ve ulusal koruma hukukuna, şehircilik ve planlama ilkelerine tümüyle aykırı olduğu, koruma ve şehircilik biliminin esaslarıyla örtüşmediği belirtildi.

11.04.2009 Milliyet