Tarihe Sahip Çıkılıyor!

887

34481Medrese Mahallesi’nde bulunan Selçuklu sandukalarına sahip çıkılacak.

Sandukaların bulunduğu bölgede kazı çalışmaları havaların düzelmesiyle birlikte yapılmaya başlanacak. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Konya Müze Müdürü Yusuf Benli “Bölge Kalenderhane Mahallesi’ne yakın ancak Medrese Mahallesi olarak kayıtlı. Sandukaların bulunduğu küçük hazirenin kazılıp sandukaların ortaya çıkarılması ve demir kaideler üzerine konması için gerekli izin Genel Müdürlükten çıktı. Selçuklu Belediyesi yetkilileriyle de görüştük. Bu konuda bize ihtiyaç duyduğumuz ekipman desteğini sağlayacaklarını bildirdiler. Havaların düzelmesi ve yağışların kesilmesiyle birlikte çalışmalara başlayacağız” dedi.
Tarihi sandukaların bulunduğu bölgede inceleme ve araştırma yapan Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikail Bayram ile Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, da sandukalar hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için bölgede arkeolojik kazılar yapılmasının önemine dikkat çekerek “Bölgede iki sandukaya bulunuyor. Bu sandukalardan biri kitabeli, diğeri kitabesiz. Kitabeli sandukanın kitabesinin ilk satırı okunabiliyor çünkü diğer kısımları toprağa gömülü vaziyette. Bu ilk satırda da Ayet-el Kürsi okunuyor. İkinci satırda ne olduğunu ancak sanduka topraktan çıkartılabilirse öğrenebileceğiz. Diğer sanduka kitabesiz. Belki o da kitabelidir de, kitabesi toprağa gömülüdür. Elbette bunu şu an için bilemiyoruz” dediler.
TARİHİMİZİN ÖNEMLİ BİR SAYFASI AYDINLATILABİLİR
Kalenderhane Mahallesi’nin 1243 yılında Kösedağ Savaşı’nı kazanan ve Konya’yı da işgal eden Moğollar tarafından Konya dış surlarının hemen dışında Kalenderi dervişlerin yerleşim bölgesi olarak kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Bayram “Kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla bu bölgede genellikle Kalenderi dervişler bulunmaktaydı. Kalenderi tekkesi ve medresesinin bulunduğu bu bölgeyi gezen Kadı İzzettin, medresede verilen eğitimi ve tekkedeki hizmetleri yeterli bulmuştur. Tahmin ediyoruz ki, bu sandukalar da medrese ve türbelerin de dahil olduğu müştemilatın bir parçasıdır. Belki de sonradan yıkılmış bir türbenin sandukaları bunlar. Bilimsel kazı yapılmadıkça bunu öğrenmemiz mümkün olmayacak. Bilimsel kazı çalışmaları Konya tarihinin önemli bir sayfasının aydınlatılması bakımından önemli” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNİN DOYURUCU BİLGİSİ YOK
Prof. Dr. Haşim Karpuz da, Konya Müze Müdürlüğü’nün yaptıracağı arkeolojik kazıyla bu konudaki bilgilerimizin zenginleşebileceğine dikkat çekerek “Belki burada bir kümbet yok, bir başka tarihi yapı yok; ama bu sandukaların niçin burada bulunduğunun da bir açıklaması yapılabilmeli. Bu sandukaların kitabelerinin tamamının okunması için de gerekli bu kazı” dedi. Sandukalar hakkında mahalle sakinlerinin de doyurucu bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Karpuz “Bu konuda yapılacak bilimsel bir kazı çalışmasıyla ancak bilgiye ulaşabiliriz” diye konuştu.

16.04.2009 Memleket