Geçmiş Tarihin Gizemi Mezar Taşlarıyla Ortaya Çıkarıldı

956

Bergama Arkeoloji Müze Bahçesi başta olmak ilçenin hemen, hemen her yerinde yerin göze çarpan Mezar Taşlarında ki yazıtlar okunup araştırılarak gün yüzüne çıkarıldı.

Koza altın Madencilik Şirketinin sponsorluğu ile yayımlanan” “Osmanlı dönemi Mezar Taşları” adlı kitap ülke genelinde müze ve kütüphanelere ücretsiz gönderilirken dün Bergama Müzesi Etnografya bölümünde bir kokteyl düzenlenerek tanıtıldı.

Bergama Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel, Garnizon Komutanı Albay Haşmet Akyüz, C. Savcısı Metin Uslu, Müze Müdürü Adnan Sarıoğlu, Koza Aştın Madeniden Genel Müdür İsmet Sivrioğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt ve bir Çok kültür ve sanat sever Bergamalı vatandaşlar katıldılar.
Bergama Tarihine bir Bakış, Bergama Müzesi, Bergama’daki Türk Mezar Yapıları ve Mezar Taşlarının Kültürel Gelişimleri, Anadolu Mezar Taşlarının karakteristik ve biçimsel özellikleri, kimlikleri, Mezar Taşlarının çizim, dekoratif öğeleri, karşılaştırma ve değerlendirme gibi Bibliyografları yer alıyor.
Kaymakam Ahmet Ertan Yücel Kokteyle yaptığı konuşmasında “Bu kitabı yazan arkadaşlar, Mezar Taşlarında ki yazıtları adeta konuşturmuşlar. Her zaman her yerde göre geldiğimiz ve üzerelerinde ne yazdıkları konusun da bir bilgi sahibi olmadığımız mezar taşarlına merakla uzaktan bakmakla yetinirdik. Uzun süren çalışmalar sonunda tamamlanan kitabın yazarları Araştırmacı Nilgün Ustura ve Dr. Rafet Yalçın Balta arkadaşımızı kutluyorum. Kitabın basılıp yayınlanmasına ve dağıtımına sponsorluk eden, tarihi ve kültürel kimliğimizi ortaya çıkarılmasına katkı koyan Koza Altın Madeni yetkililerine de Bergamalılar adına sonsuz teşekkür ediyorum Gerek yazar araştırmacılarımızın gerekse Koza Altın Madeni Şirketinin buna benzer daha bir çok etkinliklere sahip çıkarak katkılarını bekliyoruz” dedi.
Kokteyl sonrasın da Müze Müdürü Adnan Sarıoğlu ve yazarlardan Nilgün Ustura ve Dr. Rafet Yalçın Balata katkılarından dolayı plaket ile ödüllendirildiler.

Osmanlı dönemi Mezar Taşları Yayınlanan Eserle ilgili Olarak kısa bir açıklamada bulunan araştırmacı yazar Nilgün Ustura, Kısaca şu bilgileri verdi. “Mezar taşları, üzerinde yer alan kitabesi , uygulanan süslemeleri ile basit bir taş olmanın ötesinde bir belge, tarihi bir kayıt ve sanat eseri olma özelliğinin göstermektedir. Bergama Müzesi Osmanlı Dönem’i mezar taşları da bu anlamda, Bergama yöresinde; gelenekselleşmiş mezar taşçılığının, dönemin sosyal yönünün (lakap, unvan, meslek bilgileri v.s.) ve süslemeleri ile işçiliğinin estetik değerle birleşme özelliğinin göstergesi olmuştur.

Bergama Müze’si Osmanlı Dönem’i mezar taşları çalışması; mezar taşlarının sanat tarihi açısından değerlendirilmesi (Nilgün USTURA) ve kitabelerin çözümlenmesi (Dr. Refet Yaşçın BALATA) birlikte tamamladık.Sanat tarihi açısından değerlendirilmesinde; Türklerde ölü gömme geleneğini ve ortaya çıktığı Orta Asya’dan Anadolu’ya olan gelişim serüveni ele alınmıştır. Anadolu’da, bu yeni coğrafyada çeşitli kültürlerle etkileşim içinde gelişimi sürdüren mezar taşlarının biçimsel ve bezemesel özellikleri ayrı bölüm halinde çeşitli konu başlıkları ile detaylı olarak incelenmiştir.

Ortaya konulan mezar taşı geleneğinin ulusal nitelikteki genel özelliklerinin yanında bölgesel özellikleri de bir diğer konu başlığı altında irdelenmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında kataloglama bölümünde mezar taşlarının sanat tarihi değerlendirilmeleri, tanım kısmında yapılmıştır. Bergama Müze’si Osmanlı Dönem’i mezar taşlarının, ulusal ve bölgesel mezar taşı geleneğini çerçevesinde; karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılarak Anadolu’daki mezar taşçılığı açısından yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde de, Bergama Müzesi Osmanlı mezar taşlarının kendi içinde ortaya koyduğu biçimsel ve bezemesel tüm özellikler belirtilerek bölgesel uygulamalarına değinilmiştir. Çalışmaların görsel açıdan desteklenmesi için de mezar taşlarının çizimleri ve fotoğraflandırılması da yapılmıştır. Ayrıca Bergama ve Müze’si hakkında kuruluş tarihçeleri ile kentin tanıtımı, Müze’nin zengin eser koleksiyonu hakkında bilgi verilerek çalışmanın sanat tarihi açısından değerlendirilmesi tamamlanmıştır” dedi.

20.04.2009 Ajans Dikili