Nekropol, Arkeolojik Park Olmalı

935

atlas01Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı alanında uygulamak istediği 55 bin metrekarelik iş merkezi projesinin iptal edilerek bu alanın arkeolojik park ve müze olarak kullanılması istendi. Nekropol, Antalya’nın tarihini yüz yıl önceden başlatan bulgularla gündeme gelmişti.

İçerisinde Kültür Sanat Sen ve Peyzaj Mimarları Odası’nın da yer aldığı dokuz Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş merkezi projesi alanının 8 dönümünde Antalya Nekropolü’ne ait 600 kadar mezar çıktığı için Koruma Kurulu tarafından ‘sit alanı’ ilan edildiği halde 13 bin m2’lik bölümde Büyükşehir’in projeyi uygulamakta ısrar etmesi ve Koruma Kurulu’nun da buna izin vermesi 2863 sayılı Koruma Kanunu’nun suiistimali olarak nitelendi.

‘MEZARLAR PARÇALANDI’

STK’ların açıklamasında, Son Nokta dergisinin Antalya Müzesi’nin 1999 yılı kazı raporunu hatırlatarak yaptığı ‘Doğu Garajı Sit Alanı Olsun’ uyarısını dikkate almayan Büyükşehir Belediyesi’nin, 2008 yılında, kepçeli iş makineleri ile başlattığı temel kazısında 1’i oda tipi, 8’i lahit tipi onlarca antik mezarın tahrip edildiği ve bu tahribatın da örtbas edilerek ‘iş kazası’ sayıldığı iddiası hatırlatıldı.

atlas02Eski Başkan Menderes Türel’in seçim broşüründe Antalya Nekropolü’nün üzerinin iş merkezi projesinin halk pazarı bölümü ile kapatılacağının açıklandığını hatırlatan STK’lar, Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Nekropolü ve çevresindeki çalışmalarını ‘endişe verici’ olarak niteledi.

‘ARKEOLOJİK PARK OLMALI’

Açıklamada, Antalya’nın kuruluşunu Attalos’tan 100 yıl kadar önceye tarihleyen Antalya Nekropolü’nde uygulanmak istenen Büyükşehir İş Merkezi Projesi’nin İPTAL edilerek bu alanın ‘arkeolojik park’ olarak düzenlenmesini isteyen STK’lar, Koruma Kanunu’ndaki ‘Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır’ hükmü doğrultusunda koruma amaçlı imar planı hazırlanmasını talep etti.

‘İŞ MERKEZİ YERİNE MÜZE’

atlas03Açıklamada, Antalya Nekropolü’nün ‘etkileme çevresi’ndeki 13 bin m2’lik alanın Antalya Kent Müzesi projesine dâhil edilerek kentin 2 bin 300 yıllık kültürel birikimini sergilemek amacıyla kullanılmasını ya da bu alanın Arkeoloji Müzesi ek binası için yer aradığı bilinen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na MÜZE yeri olarak tahsis edilmesi de önerildi. Alanın Kültür Bakanlığı’na tahsisi karşılığında ise, Perge ve Termessos tiyatroları ile Kırkgöz Han’ın kültürel amaçlı kullanım için Büyükşehir’e tahsisinin istenebileceği belirtildi.

Antalya Nekropolü’ndeki antik mezarların tahrip edildiği ve bu tahribatın da ‘iş kazası’ sayılarak örtbas edildiğini yazan 12.04.2009 tarihli Radikal gazetesindeki iddiaların Cumhuriyet Savcılığı ve Antalya Valiliği tarafından soruşturulması da istenen basın açıklamasına imza koyan STK’lar şunlar: EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), ANTÇEV (Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı), TÜM BEL SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası), REHBERANT (Profesyonel Turist Rehberleri Derneği), KÜLTÜR SANAT SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası), TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve YAYED (Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği) ve ÇGD (Çağdaş Gazeteciler Derneği)

06.05.2009 Atlas