Stadionun Restorasyonu İçin Sabırsızlanıyoruz

894

stadionun_restorasyonu_icin_sabirsizlaniyoruzBolu müze müdürü Mustafa Y.Güneş Bolu Müzesi olarak birçok başarılı çalışmanın altına imza attıklarını söyleyerek Genel Müzecilik Faaliyetleri alanında Bolu Müzesi ve Çorum müzesinin 2009 yılının en başarılı müzesi seçildiğini söyledi. Batı Karadeniz bölgesindeki tek stadionun sağlıklı olarak korunabilmesi, restorasyonunun yapılarak ziyarete açılması ve parsel sahiplerinin de mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kamulaştırma yapılması gerektiğini söyleyen Bolu müze müdürü Mustafa Y.Güneş; “Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılı kamulaştırma ödeneğinin serbest bırakılmasından sonra ödenekler ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağını ifade etmiştir.”biçiminde konuştu.

1982 yılından bu yana her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftasının çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olduğunu söyleyen Güneş; “Müzemizde 2956 adet arkeolojik, 1688 adet etnografik ve 11370 adette sikke olmak üzere toplam 16014 adet eser bulunmaktadır. Bu eserlerden 8350 adedi Arkeoloji ve Etnografya Salonu olmak üzere 2 bölümde sergilenerek halkımızın ziyaretine sunulmaktadır. Müzemiz gerek eser sayısı, gerekse teşhir çeşitliliği ve düzenlemesi ile bölgemizdeki en zengin müzeler arasında yer almaktadır. Depremler nedeni ile 6 yıllık bir aradan sonra 2006 yılında tekrar ziyarete açılan müzemizde aylık ortalama olarak 750 civarında ziyaretçimiz bulunmaktadır. En büyük temennimiz ziyaretçi sayısının halkımızın ve öğrencilerimizin de katılımı ile artırılmasıdır.”dedi.

Daha sonra kent merkezinde Müdürlüklerinde yapılan Stadion kurtarma kazısı ile ilgili olarak bilgiler veren Bolu müze müdürü Mustafa Y.Güneş” Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ruhsatları ile Müdürlüğümüzce 2008 yılında sondaj ve kazıları yapılmıştır. Kurtarma kazısı çalışmalarında Roma ımp. Hadrianus dönemine ait olan bir stadion kalıntısı açığa çıkarılmıştır.”dedi.
Stadion’un Hisartepesinin güney yamacına, doğal eğim kullanılmak suretiyle yaslanarak inşa edildiğini söyleyen Güneş; ” Stadionda 8 ayrı levha halinde kitabe açığa çıkarılmıştır. Söz konusu kitabe levhaları demir kenetler ile stadion duvarına tutturulmuştur. 23 parça halinde kırık olan kitabe levhaları; çalınmaları ve tahrip edilmelerini önlemek ve restorasyonlarının yapılmasını sağlamak amacıyla tutanakla müze bahçesine nakledilmiştir. Kitabenin restorasyonunun yapılmasından sonra Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.2008 tarih ve 3507 sayılı kararı gereğince stadiondaki yerinde sergilenmesi planlanmaktadır.”dedi.

Bir benzeri daha yok!
Stadionun inşa kitabesinin ince plakalar üzerine oldukça düzenli yazılarak yapının tam ortasında koşu sahasını seyirci tribününden ayıran balustrat üzerinde yer alan dört panel içine yerleştirildiğini Anadolu’da Roma Dönemi’ne ait yüzlerce inşa kitabesi bilinmesine rağmen Bolu’da bulunan bu yazıtın mimari bakımdan benzerinin bilinmemekte olduğunu da işaret eden Güneş Kitabenin çevirisinin Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Adak tarafından yapıldığını söyledi. Bolu müze müdürü Mustafa Y.Güneş Kitabenin Çevirisinde “Bu stadiumu Domitius Pontikus lulianus’un ve … ile …nın sözü üzerine kızları Klaudia Prokla ve Ailius Plotius lulianus; Tanrı Nerva’nın torunu, Tanrı Traianus Parthicus’un oğlu, en büyük rahip, … yıldır hükümdar, … kez konsül ve vatanın babası olan Imparator Kaisar Traianus Hadrianus’a, ve onun hanesine ve kutsal senatoya ve Roma halkına ve de Klaudiopolislilerin danışma meclisine ve halkına kendi paralarıyla yaptırdılar ve adadılar.” İfadelerinin yer aldığını söyleyerek “Stadion’un üzerinde yer aldığı toplam 8 adet parselde yapılan sondaj ve kurtarma kazıları sonucunda 8 adet bronz sikke, 1. adet P.T. Kandil, 2 adet P.T. Kase, 5 adet P.T. Lüle, 1 adet P.T. Tek kulplu testicik, 1 adet P.T. testicik, 1 adet bronz obje ve 1 adet te boncuk tanesi olmak üzere toplam 20 adet eser ele geçmiştir.”diye konuştu.

Kamulaştırma için ödenek bekliyoruz
Kazı çalışmalarının sonuçlarının değerlendirildikten sonra stadionun bulunduğu alanın daha önceden III. derece Arkeolojik Sit Alanı iken Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2008 tarih ve 3704 sayılı kararı ile ” I. derece Arkeolojik Sit Alanı ” olarak; stadionun yakın çevresinin de ” II. derece Arkeolojik Sit Alanı ” olarak tescil edilerek koruma altına alındığını vurgulayan Bolu müze müdürü Mustafa Y.Güneş “Stadion’a ilişkin kazı ve tescil çalışmasının tamamlanmasından sonra İlimizde ve bölgemizde tek örnek olan stadion’un sağlıklı olarak korunabilmesi, restorasyonunun yapılarak ziyarete açılması ve parsel sahiplerinin de mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce hazırlanan 18.12.2008 tarihli raporla şahıs mülkiyetinde bulunan 9 pafta, 248 ada, 15,16,17,18,42 ve 43 no’lu parsellerin kamulaştırılmasının uygun olacağı belirtilmiş ve konu Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. “dedi. Bakanlığın kamulaştırma talebini değerlendirmeye aldığını söyleyen Mustafa Y.Güneş; “Bakanlığımız söz konusu parsellerin kamulaştırılması hususunu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılı kamulaştırma ödeneğinin serbest bırakılmasından sonra ödenekler ölçüsünde değerlendirilmeye çalışacağını ifade etmiştir. Kamulaştırmaların bir an önce yapılması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

Dereceye girenler belli oldu
Müzeler Haftası kutlama programı kapsamında Bolu’da üçüncü defa ” Tarihi Eserlerimiz ve Müzelerimiz ” konulu, ödüllü bir resim yarışması düzenlendiğini söyleyen Bolu müze müdürü Mustafa Y.Güneş.” Hafta süresince Müdürlüğümüz uzmanlarınca ilköğretim okulu öğrencilerine “Bolu’ da Yapılan Kurtarma Kazıları” konusunda konferans verilecek ve slayt gösterisi yapılacaktır.” Dedi.Daha sonra Bolu Valisi H.İbrahim Akpınar tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.Yarışmada Birinciliğe İnkilap İlk öğretim okulundan Hilal Avcı, İkinciliğe İnkilap İlköğretim okulundan Aynur Çınar,Üçüncülüğe de Yeniçağa Mehmet Çelik İlköğretim okulundan Kübra Özçiftçi layık görüldü.

22.05.2009 Bolu Olay