Antik Kent: Kromni

1570

antik-kent-kromniGümüşhane’nin Yağlıdere köyü sınırları içerisinde bulunan ve şehir merkezine bir saat mesafedeki Krom Vadisi’nde bir zamanlar 10 bin kişinin yaşadığı rivayet ediliyor.

İrili ufaklı 57 manastır ve kilisenin bulunduğu ve tarihi İpek Yolu’nun geçtiği Krom Vadisi’ndeki (Kromni) kiliselerin bazılarının 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Bölge ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamasına rağmen yapılan araştırmalarda Krom Vadisi’nde, Osmanlılardan önce yerleşmiş bulunan ve madenlerde çalışan yerli halkın, Bizans döneminde ilkel dinlerini bırakarak Hıristiyanlaştığı ve zamanla Hıristiyan papazların etkisiyle dillerini unutarak bugünkü Yunanca’ya çok yakın Rumca kullanmaya başladıkları, Hıristiyan halkın 1920’lerdeki nüfus mübadelesine kadar yörede yaşadığı ve Hıristiyanlığı da yaşattıkları bilinmekte.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1461 yılında Trabzon’u fethetmesinden 1700 yılına kadar, yörede yaşayan insanların dinine karışılmamıştır. İmparatorluk, 1700’lü yıllarda Hıristiyanlara, Müslüman olmaları durumunda bazı imtiyazlar sağlayacağını duyurunca Müslüman olmuşlardır.

Hıristiyan halk yaklaşık 200 yıl boyunca dinlerini yaşatmıştır. 1856 yılında İmparatorluk, herkesi inancında serbest bırakmıştır. O tarihten sonra Hıristiyanlar, yıkılan kiliselerini onarmış ve birçok kilise yapmışlardır. Bugün ayakta kalan kiliselerin birçoğu, o dönemde yapılmış kiliselerdir.

Bazı uzmanlara göre bölgede bu kadar fazla kilise ve manastır olmasının nedeni olarak, Osmanlı’nın çöküş döneminde bölgede yaşayan azınlıkların propaganda amaçlı çok sayıda manastır ve kilise yaptıkları ifade edilmekte. Öte yandan bölgenin maden açısından da zengin olduğunu ifade eden uzmanlar, bu yüzden bazı kayalıkların rengarenk olduğunu bunun ise Alterasyon Zonu’na işaret ettiğini söylüyorlar.

Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde de aynı isimde bir şehir olduğu biliniyor.

16.06.2009 Kent Haber