SİT Alanına OSB Düzenlemesi

738

Çevre Bakanlığı, Antalya’da çarpık kentleşmeyi önlemek için yeni Çevre Düzenleme Planı hazırlattı. Plan, birinci derece SİT alanı olan Perge Antik Kenti’ne Aksu Organize Sanayi Sitesi projesini içeriyor. Konu için 300 itiraz dilekçesi verildi. Mimarlar Odası, yargıya gidiyor.

Milattan önce 12’nci yüzyılda Kuzey Anadolu’dan Antalya Serik bölgesine yerleşen Yunanlıların kurduğu Perge Antik Kenti’ne Organize Sanayi Sitesi komşu oluyor. Akşam Gazetesi’nin haberine göre, Çevre ve Orman Bakanlığı, çarpık kentleşmeyi önlemek ve çevrenin korunması amacıyla özel bir şirkete Antalya ve Burdur illerini kapsayan Çevre Düzenleme Raporu hazırlattı. ‘Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Antalya – Burdur Planlama Bölgesi 1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ başlıklı planda Perge Antik Kenti’nin çevresi sanayi bölgesi olarak ayrılmış. Plana göre sanayi sitesi antik tiyatronun sırtlarında yer alıyor.

Planda ‘tarihi hata’ yapıldığını gören Mimarlar Odası Antalya Şubesi hemen harekete geçti ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden inceleme raporu istedi. Alınan inceleme raporunda ‘Aksu Organize Sanayi Bölgesi’ yapılması için amfitiyatronun yanında ayrılan alanla ilgili ‘Söz konusu alan Birinci Derece Arkeolojik SİT Alan’ı içerisinde kalmaktadır’ denildi. Perge’de yapılan arkeolojik kazılara başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Çevre Düzenleme Planı için, ‘Böyle bir şey olamaz’ dedi.

Abbasoğlu, konuyu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda inceleteceğini söyledi.

Şaşkınlık yaratan plan Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nde 1 ay askıda kaldıktan sonra 23 Haziran’da askıdan indirildi. Mimarlar Odası Başkanı Osman Aydın, planla ilgili dava açacaklarını ifade etti.

Aydın, ‘2007’de Bakanlık, bir Çevre Düzeni Planı yaptırmıştı. Bu planın yürütmesini durdurduk. Yönetmelik çıkarıp eski planda küçük değişiklikler yaparak yeniden askıya çıkardılar. Dava açacağız. Bu plan, masa başında yapılan, fiiili duruma aykırı bir plandır. Planlama öncesinde yeterle incelemeler yapılmamış, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmamıştır’ dedi. Şu ana kadar ilgili makamlara planla ilgili 300 tane itiraz dilekçesi de verildi.

28.06.2009 Milliyet