Truva’da, Savaş Dönemine Ait 2 İskelet Bulundu

771

Çanakkale’nin merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde yer alan Truva antik kentinde sürdürülen arkeoloji kazılarında, Truva Savaşlarına ışık tutacak çok önemli 2 insan iskeleti bulundu. Aşağı kentin savunma hendeğinde ortaya çıkan ve Truva Savaşı dönemine denk gelen bir kadın ve bir erkeğe ait iskeletlerin Truva Savaşı’nın kurbanları olabileceği belirtildi.

Truva Antik Kentinde bu yılki arkeolojik kazılar, aşağı kentteki savunma hendeğinde yapılan çalışmalarla tamamlandı. Kazı ekibi, önceki yıllarda buldukları Truva aşağı kentindeki savunma hendeğinin güney girişinden sonraki devamını tespit etmek için sürdürdükleri çalışmalarda bir ilk ile karşılaştı. Savunma hendeğinin hemen üstünde bulunan bir kadın ve bir erkeğe ait iskeletler kazı ekibini heyecanlandırdı. Kazıların başkan yardımcısı, Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüstem Aslan, bu insanların Truva Savaşı’nın kurbanları olabileceğini söyledi.

Kazı başkan yardımcısı Doç.Dr. Rüstem Aslan, kaleden 350 metre uzaklıktaki aşağı kentte önceki yıllarda buldukları savunma hendeğinin güney girişinin devamını belirlemek amacıyla bu yıl sürdürdükleri kazı çalışmaları sırasında, yeni dönem kazıları açısından çok önemli buluntulara rastladıklarını belirtti. Truva 6 dönemi, yani Son Tunç Çağı dönemi savunma hendeğinin hemen üstünde yeni doğmuş çocuğuyla beraber, ya da daha 9 aylık hamileyken gömülmüş bir kadın ile bir erkek iskeleti bulduklarını açıklayan Doç.Dr. Aslan, şöyle dedi: “Ama önemli olan bu iskeletlerin Truva Savaşı dönemine denk geliyor olması. Truva’da M.Ö. 1180’lerdeki tahribatlar dönemine denk gelen gömüler bunlar. Bu insanlar aceleyle, çok özen gösterilmeden hendeğin iç tarafına gömülmüş. Kemik analizleri ve tarihlemeler devam ediyor. Birkaç hafta içinde hem tarihlenmesini, hem de iskeletlerin yaşı ve diğer özelliklerini öğreneceğiz. Eğer tahminlerimiz doğruysa, Truva Savaşı’nın aşağı kentteki ilk kurbanlarını bulduk diyebiliriz.” Doç.Dr. Aslan, aynı döneme ait bir iskeletin de, Korfmann dönemi kazılarında kalenin hemen yanında bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Kalenin Batı girişinin yakınlarında Truva VIIa olarak adlandırılan, yani M.Ö. 1180’lere denk gelen bir tahribat tabakası vardı. Yangın ve yıkımın olduğu bir tahribat tabakasında, Batı kapısına giden yolun hemen kenarında yine aceleyle ve özensiz bir şekilde gömülmüş bir iskelet bulunmuştu. Ama kalenin bu kadar dışında ve savunma hendeğinin dibinde iki gömünün bulunması bir ilk. Önümüzdeki yıllarda aşağı kent çevresinde kazı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Burası bir mezarlık mı, yoksa Truva VIIa döneminin tahribat tabakasına ait iskeletler mi, yani savaşın kurbanları mı bunu daha net söyleyebileceğiz.”

21.09.2009 Milliyet