Laodikya’da Toplu Mezar Bulundu

729

Denizli’de Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’da toplu sülale mezarı bulundu.

Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir’deki Efes Antik Kenti’nden sonra Anadolu’nun en büyük ve en önemli antik kenti olan Laodikya’da batı nekropolünde Anadolu’nun en büyük toplu sülale mezarının bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şimşek, mezarın MS 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar sürekli kullanılan bir sülale mezarı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

”İki katlı anıtsal tonozlu mezar kompleksinde batıda 14, doğuda 17 mezar teknesi bulunuyor. Alt katı tonozlu ve kireç harçlı inşa edilirken üst katlarda da aynı miktarda mezar odasında ölülerin gömüldüğü tekneler yer alıyor. Anıtsal mezarda altta 31, üstte 31 olmak üzere 62 ölünün gömüldüğü tekneler mevcut. Her biri takı ve sikkeleriyle gömülen 62 kişilik bu mezardan başka bölgede bu büyüklükte başka mezar yok. Mezarın yamaçta olması nedeniyle depremde üst katı tamamen çökmüş ve daha sonra kaçakçılar tarafından tahrip edilmiş. Mezarda ayrıca sayısız iskelet, 100’ün üzerinde kandil, takılar ve çok sayıda sikke bulundu. Kazısı tamamlanan mezarın fotoğraflama ve çizim çalışmaları yapılarak koruma altına alındı.”

Şimşek, bu bölgedeki insanların en çok 40 yaşına kadar yaşadığını kaydederek, ”Şimdiye kadar en uzun yaşayanı 43 yaşında ölmüş. O zamanlar veba veya başka bir sebepten insanlar genç yaşta ölüyormuş” diye konuştu.

-LAODİKYA ANTİK KENTİ-

Denizli’nin 6 kilometre kuzeyindeki Laodikya Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos Irmağı’nın güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok ”Lykos’un kıyısındaki Laodikeia” olarak geçmektedir. Başka antik kaynaklara göre ise kent MÖ 263-261 yıllarında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos’un karısı Laodike’nin adı verilmiştir.

Laodikya, MÖ 1. yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biriydi. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. Romalılar da Laodikya’ya özel önem vermiş, Kibyra (Gölhisar-Horzum) Conventusu’nun (yargı merkezi) merkezi yapmışlardır.

İmparator Caracalla zamanında Laodikya’da bir seri kaliteli sikke basılmıştır. Laodikya halkının da katkılarıyla kentte çok sayıda anıtsal yapı inşa edilmiştir. Küçük Asia’nın 7 ünlü kilisesinden birinin bu kentte bulunması Hristiyanlığın burada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. MS 60 yılında meydana gelen çok büyük bir deprem kenti yerle bir etmiştir.

07.12.2009 Zaman