Kars’ın Kültür Envanteri Çıkarıldı

973

Kars Valiliği, tescil edilerek koruma altına alınan il genelindeki arkeolojik, doğal ve tarihi sit alanlarıyla yüzlerce taşınmaz kültür varlığının envanterini çıkarıp kitap haline getirdi.

“Kars Kültür Envanteri 2009” adlı 330 sayfalık kitapta kentin coğrafi ve kültürel özellikleri anlatılıyor. Birinci bölümünde, ilin birinci derece arkeolojik sit alanlarına yer veriliyor. İkinci bölümde, kent merkezindeki tescilli taşınmazlar ile Ani Ören Yeri ve son bölümde ise ilçelerdeki kültür varlıkları ve tabyalar ele alındı.

08.02.2010 Hürriyet