2200 Yıllık Replika Arkeoloji Müzesi’nde

1351

The British Museum koleksiyonunda yer alan Disk Atan Atlet heykelinin mermer kopyası 12 Şubat’ta İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlanıyor. Heykelin M.Ö. 200 yılında yapıldığı tahmin ediliyor.

Heykelde gerçekçiliğin öncüsü sayılan Atinalı Heykeltraş Myron’un, M.Ö 470-440 yıllarına tarihlendirilen heykeli “Disk Atan Atlet”in (Townley Discobolus) Roma döneminde yapılan mermer kopyası İstanbul’da. The British Museum koleksiyonundaki heykel 12 Şubat-04 Nisan tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenecek.

Orijinali kayıp

Myron, yontularında, o anı işleyen, figürleri yapacağı işe yoğunlaşmış olarak gösteren bir heykeltraş. Disk atan atlet heykelinde, vücut ağırlığının iki ayağa eşit olarak dağıtılması yerine ağırlık bir bacağa bindirilmiş ve böylece vücut eğri bir hat çizerek daha gerçekçi bir görünüm kazanmış. Heykel eğri hatlarla, kol ve ayaklarının duruşuyla güzel bir denge örneği olmuş. Antik Yunan’da “sert uslup” olarak adlandırılan dönemde bronz döküm tekniğinde yapılan orijinal heykel kayıp. Bir görüşe göre, Roma devrinde madenini yeniden kullanmak için eritildi.

Hatalı restorasyon

Eski Yunan heykellerinin mermer kopyalarını yapan Romalılar, Disk Atan Atlet’in de pek çok kopyasını yapmış. “Disk Atan Atlet’in bilinen 20 civarında Roma dönemi kopyası mevcut. Bristish Museum koleksiyonundaki bu heykelin, M.Ö 200 yılında yapıldığı tahmin ediliyor.

British Museum’dan getirilen heykelin baş bölgesi geçmişte yanlış restore edildi ve orijinal görüntüye zarar verildi. Fakat bu durum heykelin atletik idealindeki sunumuna ve popülaritesine zarar vermedi.

09.02.2010 Hürriyet