Osmanlı Bankası Müzesi: ‘Bizans’ta Kadın ve Kadın Takıları’

1652

Osmanlı Bankası Müzesi’nin Voyvoda Caddesi Toplantıları kapsamında düzenlediği “Bizans Tarihi ve Arkeolojisi Söyleşileri”, Doç. Dr. Gülgün Köroğlu’nun “Bizans’ta Kadın ve Kadın Takıları” başlıklı konuşmasıyla devam etti. İTÜ Taşkışla binasında gerçekleştirilecek söyleşide, Bizans’ta saraylı ve halktan kadınların yaşamı, ev hayatı, meslekleri, evlenme adetleri, giyim kuşamı ve takıları anlatıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Köroğlu, Bizans kadınlarıyla ilgili bilgilerimizin çoğunun, yüksek tabakadan soylu ve zengin aile mensuplarına ait olduğunu belirtiyor. Görsel kanıtlarda; Meryem, Havva ve azizelerin dışında daha çok imparatoriçe ve soylu kadınların tasvirleri bulunduğuna değinerek, “Halktan kadınların tasvirleri ise İsa’nın Kudüs’e girişi, ekmek ve balıkları çoğaltması gibi dini kompozisyonlarda, konu gereği kalabalık gruplar içerisinde gösterilir. Din dışı konularda yazılmış kitapların minyatürlerinde; yün eğiren, tezgahta kumaş dokuyan, bahçe veya tarlada çalışan, süt sağan ve omuzlarında su taşıyarak gündelik yaşama aktif olarak katılan kadınlar betimlenir. Özellikle soylu ve zengin kesimden olan kadınlar, faal toplumsal bir yaşam sürdürmüş; yazar, kaligraf, kitapsever, sanat hamisi ve manastır kurucusu olmuş, sıklıkla siyasete el atmıştır” diyor.

Doç. Dr. Gülgün Köroğlu

1965 yılında Gaziantep’te doğdu. 1982-86 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü’nde “Bizans Kadın Takıları” konulu yüksek lisans tez çalışmasını 1989 yılında, “Bizans Sanatında İkonaklazma Dönemi (Mimari ve Mimariye Bağlı Resim Sanatı)” konulu doktora tez çalışmasını ise 1995’te tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 1991-96 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1996-2005 arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. Mersin, Soli Höyük kazılarının Ortaçağ dönemi takılarının ve Mersin Müzesi uzmanlarının gerçekleştirdiği Kızkalesi kazılarında bulunan Ortaçağ seramiklerinin, Kelenderis kazılarında bulunan Bizans dönemi camlarının makalelerini yayıma hazırlıyor. Bizans mimarisi, küçük sanat eserleri ve Ortaçağ Hıristiyan ikonografisi konusunda dersler veren ve Bizans sanatıyla ilgili yayınları bulunan Köroğlu, 2005 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapıyor.

Osmanlı Bankası Müzesi binasının restorasyonu nedeniyle, müzenin 2009 – 2010 dönemindeki bütün etkinlikleri, İTÜ Taşkışla binasında gerçekleştirilecek.

25.02.2010 Türkiye Turizm