Antalya’daki Kayaaltı Sığınağı

922

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Kayaaltı Sığınağı’nda gerekli koruma ve konservasyon çalışmasının, Antalya Müze Müdürlüğü ile Antalya Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanacak proje doğrultusunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Günay, CHP Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in soru önergesine verdiği yanıtta, Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan, tarih öncesi çağlardan kalma Kayaaltı Sığınağı’nın bulunduğu alanın, birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak belirlendiğini hatırlattı.

Günay, Antalya Müze Müdürlüğünün görev alanının çok geniş bir bölgeyi kapsadığını, bu alanda 100’ün üzerinde antik kent ve yerleşim alanı bulunduğunu, bu tipteki alanların korunması ve temizliğinde yerel idarelerin de etkin olması gerektiğini bildirdi.

Mağara duvarlarındaki resimlerin tahribattan kurtarılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine de Günay, ilk kez 1956 yılında Enver Bostancı tarafından keşfedilen mağaranın duvarlarında yer alan resimlerin aşı boyası ile boyandığını, stilize edilmiş insan ve hayvan figürlerinden oluşan resimlerin insan yaşam izlerinin saptandığı Mezolitik ve Neolitik çağlara kadar gittiğinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü dosyasında bulunan Müze Müdürlüğü uzman raporlarında belirtildiğini bildirdi.

Bakan Günay, Enver Bostancı tarafından yürütülen bilimsel kazılar ışığında açığa çıkarılan buluntuların Bakanlık müzelerince tasniflenerek koruma altına alındığını ve teşhire sunulduğunu kaydetti. Günay, ”Belirtilen konuda yukarıda belirtildiği üzere gerekli koruma ve konservasyon çalışması, Antalya Müze Müdürlüğümüz ile Antalya Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanacak proje doğrultusunda gerçekleştirilecektir” ifadesini kullandı.

18.03.2010 Haber Antalya