İstanbul’un İlk Arkeoloji Parkı Projesi

1004

İstanbul Küçükyalı ArkeoPark Projesi’nin Eğitim Projeleri başladı.

İstanbul’un Anadolu yakasındaki en önemli arkeolojik alanlardan biri olan ve kazı çalışmaları halen devam eden “Küçükyalı ArkeoPark Projesi” ile İstanbul’un ilk arkeoloji parkının oluşturulması hedefleniyor.

Küçükyalı ArkeoPark Projesi – Eğitim Projeleri 19 Mart 2010 Cuma günü Özel Irmak İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. Her sınıfın kendi düzeyine göre düzenlenecek projede yer alacak öğrencilerin, arkeolojik alanı gezerek, tanıtıcı sunumlara katılarak ve çeşitli aktivitelerde yer alarak arkeoloji, İstanbul’un tarihi, kültür mirası ve bilinci hakkında geniş bir bakış açısı kazanmaları hedefleniyor. Eğitim programlarına katılan öğrencilerin tur rehberi olarak alanı ziyaretçilere tanıtmaları da hedefler arasında.

Proje aynı zamanda arkeolojik alanda kazı ve araştırmalar gerçekleştirerek, kültürel mirasın korunmasını ve bölgenin alternatif bir ziyaret alanı olarak kente kazandırılmasını amaçlıyor. İstanbul Asya yakasında ayakta kalmayı başarmış en büyük arkeolojik alan olan Küçükyalı Arkeolojik Alanında, bugüne kadar örneği bulunmayan 9. yüzyıla ait mimari kalıntılar, Orta ve Geç Dönem Bizans sikkelerine ulaşıldı. Aynı zamanda gündelik yaşama ait ipuçları veren mühürler, keramikler, kandiller, hatta yiyecek kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Ortaya çıkarılan bulgular arasında en dikkat çekici olanı, hiç şüphesiz şimdiye kadar örneği bulunmamış patrik mezarı. Arkeolojik kazılarda bulunan, İmparator I. Mikhael’in oğlu Ignatius’a ait mezar, Vatikan arşivindeki 11. Yüzyıla ait bir tasvirde de resmedilmiş.

Bölgede ayrıca Bizans imparatorunun yazlık sarayının bulunduğu da biliniyor. Sarayın altında yer alan ve altyapısını oluşturan devasa sarnıcın Kayışdağı’ndan getirilen suyu depolamak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Çalışmalar, arkeolojik alanın etrafında halkın kullanımına açık bir yeşil alan oluşturulması, tarihi alanın arkeolojik verilerini öne çıkaran kültür ve dinlence alanı olarak gezilmesi, çevresinde bilgi-danışma merkezi ve eğitim atölyeleri ile bir etkinlikler merkezi haline gelmesi amacıyla sürdürülüyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, Koç Üniversitesi- Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından ortaklaşa yürütülen Küçükyalı ArkeoPark projesine yerel yönetim ve özel sektör de büyük katkı sağlıyor.

Merkezi ve yerel yönetimleri, akademik çevre ve özel sektörü bir araya getiren Küçükyalı ArkeoPark Projesi’nin en önemli destekçilerini ise semt halkı oluşturuyor. Arkeolojisi çalışması, semt halkının, uzmanların, destekçilerin ve kamunun bir araya geldiği ve birlikte çalıştığı bir proje olmasıyla dikkat çekiyor.

23.03.2010 Dünya Bülteni