Baraj Uyarısı

450

Boğaziçi Öğretim Üyeleri: Ilısu Barajı’nın İnşaatından Derhal Vazgeçilmelidir.

Hükümetin, Dicle Nehri üzerinde inşası öngörülen ve başta tarihi Hasankeyf olmak üzere çok sayıda doğal ve tarihi alanı sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı konusundaki ısrarcı tavrı bilinmektedir.Çevresel, toplumsal ve kültürel etkileri on yıllardır tartışma konusu olan Ilısu Barajı inşaatına uluslararası finansman yaratmak üzere bundan önce oluşturulan iki farklı konsorsiyum, 2002 ve 2009 yıllarında dağılmak durumunda kalmıştır.

Bu iki konsorsiyum, Ilısu Barajı doğa, kültür ve yerleşimle ilgili uluslararası standartları sağlamadığı için projeden geri dönüşsüz olarak çekilmiştir. Daha açık bir ifadeyle, Ilısu Barajı’nın, bazı çevresel, toplumsal ve kültürel etkileri itibariyle en başta Dünya Bankası İhtiyat Politikaları’na ve bu politikaları temel alan OECD’nin tavsiyelerine aykırı olduğu görülmüştür.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Barajlar ve Kalkınma Projesi’nin tavsiyeleri, Uluslararası Hidroelektrik Birliği’nin Sürdürülebilirlik Yönergesi, ICOMOS 1990 Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü ve Dünya Arkeoloji Kongresi’nin etik kuralları gibi çok sayıda uluslararası belge de Ilısu Barajı’nın ne denli yanlış olduğunu göstermektedir. Oysa, kâdim Hasankeyf kentiyle birlikte Dicle Vadisi, insanlığın en değerli doğa ve kültür varlıklarından biridir. Dicle Vadisi ve Hasankeyf, UNESCO’nun Dünya Mirası kriterlerinin onda dokuzunu sağladığı bilinen yer yüzündeki tek alandır.

Türkiye’nin iç hukuku açısından değerlendirildiğinde, Anayasa’nın 63. maddesinin (“Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar”) ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun’un 9. maddesinin de Ilısu Barajı’nın inşaatına başlamayı planlayan Hükümet tarafından göz ardı edildiği görülmektedir.

Biz, aşağıda imzası bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Hükümeti Ilısu Barajı inşaatından vazgeçmeye, projeye finansman sağladığı iddia edilen Akbank, Garanti ve Halkbank’ı ise, desteklerini çekmeye davet ediyoruz. Tarihi Hasankeyf’in UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesini, mevcut Ilısu Barajı projesinin tümüyle iptal edilmesini ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının daha bütüncül bir çerçevede ele alınmasını talep ediyoruz.

04.04.2010 Batman Doğuş Gazetesi