Selçuklu Burç Kitabesi İlgi Görüyor

1116

Antalya Kalesi’nin restorasyonu sırasında 1926 yılında sökülerek Antalya Müzesi’ne taşınan Selçuklu dönemine ait 3 metrelik burç kitabesi ilgi görüyor.

Antalya Kalesi’nin Tophane mevkisindeki surların yıkılması sırasında sökülen, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığı belirlenen 3 metre 22 santimetre yüksekliğindeki kale burç kitabesi, Antalya Müzesi’nde sergileniyor.

Antalya Müze Müdür Vekili Mustafa Demirel,üzerindeki miladi 1244 tarihine göre kitabenin Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışına sebep olan Kösedağ Savaşı’ndan hemen sonraki döneme denk geldiğini söyledi.

Gıyaseddin Keyhüsrev’in kaleleri gösterişli kitabelerle donatarak Selçuklular’ın yıkılma döneminde bile bu tür eserleri ortaya koyabilecek güçte olduklarını gösterme amacında olduğuna dikkati çeken Demirel, kitabeden Selçuklu sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev’in Moğol tehdidi altındaki Konya’dan bir süre uzaklaşarak bu bölgede yaşadığının belirlendiğini kaydetti.

Burç kitabesinde 32 parçadan oluşan mermer ve taş malzeme kullanıldığını belirten Mustafa Demirel, kitabe üzerinde kabartma olarak ”Zengi düğümü” denilen bezemelerin yer aldığını ifade etti.

Demirel, 5 satırdan oluşan kitabede ”Bu mübarek burcun yapılmasını yüce sultan, ulu şahlar şahı, milletlerin dizginlerinin sahibi, dünya sultanlarının sultanı, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, ufukların bekçisi, dünyanın ve dinin yardımcısı, İslam’ın ve Müslümanların yücelticisi, dünyanın ve ahirette Allah’ın gölgesi, fetih babası, müminlerin emiri Keykubat oğlu Keyhüsrev emretti” denildiğini bildirdi.

Mustafa Demirel, müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kitabeye ilgi gösterdiği kaydetti.

04.04.2010 Haber Antalya