Kültürel Miras İçin STK’ler toplanıyor

685

Türkiye’den ve Avrupa’dan, kültürel miras alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) deneyim aktarımı ve ortak çalışma imkanlarını artırma amacıyla ilk toplantılarını 9 Nisan’da, İstiklal Caddesi, Nur-i Ziya sokaktaki Hollanda Araştırma Enstitüsü(NIT)’nde yapıyor.

Hollanda Araştırma Enstitüsü ve Hollanda Kültürel Miras Enstitüsü ortaklığında düzenlenen toplantı 9.30’da başlayacak. Hollandalı Kültürel Miras ve STK temsilcileri deneyimlerini ortaya koyup katılımcılarla tartışmaya açacaklar. Gelecek toplantı ise; 7 Mayıs’ta Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde yapılacak.

Hollandalı Kültürel Miras ve Sivil Toplum Kuruluşları

Hollanda Kültürel Miras Enstitüsü (The Netherlands Institute for Heritage), Ocak 2007’de, kültürel miras alanında çalışan dört kuruluşun bir araya gelmesi ile kuruldu ve esas olarak Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın maddi desteği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Enstitü, genel anlamda kültürel mirasın, özel olarak arkeoloji, arşivler, tarihi yapılar, anıtlar ve müzelerin öneminin vurgulanmaya çalışmaktadır. Hedefleri; kültürel mirasın toplumsal algısının güçlendirilmesi, bu alandaki yaratıcı gelişmelerin desteklenmesi, kültürel miras kurumları arasında iletişimi sağlayan bir platform olmasıdır.

Hollanda Araştırma Enstitüsü (Netherlands Institute in Turkey); Anadolu ve Türkiye’nin tarih, kültür ve medeniyetlerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Enstitü, 1958’den beri İstanbul’da Türk, Hollandalı ve diğer uyruklu araştırmacılara hizmet vermektedir.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu (De Bond Heemschut); 1911’den bu yana Hollanda’nın kültürel mirasının korunması için çalışan özel bir kurumdur. Adı, “koruma” ve “kişiye ait mülk” kelimelerinden kaynaklanmaktadır. Bir kültürel miras kurumu olarak, otoyol kenarında doğanın içine oyularak yapılmış ve tehlike altında olan bir çayevi gibi ilginç tüm yapı ve sitlerin korunmasını amaçlamakta, çalışmalarını gönüllü desteğiyle yürütmektedir.

Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (EUROCLIO)’nin genel amacı, barışı, demokrasiyi ve eleştirel düşünceyi geliştirecek bir tarih eğitimini geliştirmek ve desteklemek, karşılıklı anlayışın, toleransın ve anti-radikal eğitimin geliştirilmesi için tartışma ortamları yaratmaktadır. EUROCLIO bu hedeflere ulaşabilmek için; profesyonellik ve bilgi paylaşımı, ağların kurulması ve bilginin yaygınlaştırılası, katılımcı ve sürdürülebilir yönetişimin desteklenmesine çalışmaktadır.

Hollanda Açıkhava Müzesi (The Netherlands Open Air Museum); Hollanda’nın zengin mirasının ve bölgesel çeşitliliğinin, endüstrileşme ve kentleşme nedeniyle tehdit altında olmasından kaygı duyan bireysel girişimciler tarafında 1912 yılında Arnhem’da kuruldu. Müze, 1918 yılında ziyarete açıldı. 1991 tarihinde, Hollanda Açık Hava Müzesi Vakfı, müzenin varlığını sürdürmesi için tüm inisiyatifi ele aldı. Hükümet, müzenin yıllık yönetimi ve bakımı için maddi katkıda bulunmaktadır.

09.04.2010 Cumhuriyet