Antik Kentin Yanında Fabrika Olur mu?

568

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a “Tarihi alanların ve antik kentlerin yanı başlarında maden ocağı, taş ocağı veya çimento fabrikalarına izin verilmesi, Bakanlığınızın tarih, kültür ve tabiat varlıklarına bakışının ve yaklaşımının bir sonucu mudur?” diye sordu.

Ayhan Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde 10 Nisan’da Antalya’da düzenlenen “Garanti Anadolu Sohbetleri”nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yerel yönetimlerin kendilerine verilen imar planlaması yetkisini kötü kullandıklarına dikkat çektiğini ve Türk turizminin önündeki en büyük engelin, çarpık şehirleşme, rant ve aç gözlü yerleşim anlayışı olduğunu söylediğini hatırlattı. Ayhan “Turizm haftasını kutlayacağımız bugünlerde Sayın Bakan tarafından yapılmış olan değerlendirme; turizm ve çevre konularında çalışmalar yürüten kimi çevrelerce, samimiyetten uzak ve kamuoyuna hoş görünmek adına yapılmış manevralar olarak değerlendirilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yaklaşık 43 bin maden arama ruhsatının önemli bölümünün, turizm bölgelerine yakın alanlarda yada turizm potansiyeli bulunan bölgelerde yer alması, orman alanlarının yüzde 30’unda turizm amaçlı yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayan Turizm Teşvik Yasasının bizzat Bakanlık tarafınızdan desteklenmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan kimi ÇDP ve İmar Planlarının ’kamu yararı bulunmadığı’ gerekçesiyle bağımsız mahkemeler tarafından iptal edilmesi tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın tahribatına neden uygulamalara birkaç örnek olarak karşımızda durmaktadır. Söz konusu, uygulamaların tamamı Sayın Bakanın açıklamalarının aksine, AKP hükümetince ve merkezi idarelerce gerçekleştirilmiştir” dedi. Ayhan Kültür ve Turizm Bakanı Günay’a şu soruları yöneltti: “Bakanlığınız tarafından onaylanmış, ancak ‘kamu yararı bulunmadığı’ gerekçesiyle dava konusu olmuş kaç Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ya da Uygulama İmar Planı bulunmaktadır? 2004 tarihli maden yasasının yürürlüğünden bu yana kaç maden sahası ve taş ocağı için Bakanlığınızın görüşüne başvurulmuştur? Bakanlığınızca maden sahası ve taş ocağı alanı açma taleplerine uygunluk raporu verilen alanlar hangi bölgelerimizdedir? Tarihi alanların ve antik kentlerin yanı başlarında maden ocağı, taş ocağı veya çimento fabrikalarına izin verilmesi, Bakanlığınızın tarih, kültür ve tabiat varlıklarına bakışının ve yaklaşımının bir sonucu mudur? Tarih, kültür, doğal çevrede yaşanan katliamların neredeyse tamamının Merkezi idarenin izinleri ve gözetiminde gerçekleşmesi; hükümetinizin turizm, çevre, tarih ve koruma politikalarında sürdürülebilirlik gibi bir kaygısının olmadığını mı ortaya koymaktadır? Lagina antik kentindeki kazı çalışmalarının Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması, iddia edildiği üzere, Başbakan Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Çalık Holdinge bağlı bir şirketin Lagina antik kenti bölgesinde termik santral kurmak istemesinden mi kaynaklanmaktadır?”

17.04.2010 Milliyet