Efes Antik Kenti’nin Dünya Miras Listesine Girme Çalışmaları Sürüyor

1265

UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde “ Efes” adıyla yer alan Efes Antik Kenti’nin Dünya Miras Listesi adaylığına ilişkin çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin Uygulama Rehberi gereğince bir alanın Dünya Miras Listesine alınması amacıyla adaylık dosyasında ilgili alanın yönetim planının bulunmasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle Efes Antik Kenti’nde şu ana kadar yapılmamış olan Alan Yönetim Planının yapılması için start verildi.

19- 22 Nisan tarihleri arasında Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları Selçuk’a gelerek yönetim alan sınırının belirlenmesi için yerinde incelemelerde bulunacaklar. Yerinde incelemelerin yanı sıra, dört gün süreyle Selçuk Belediyesi ile İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü başta olmak üzere Selçuk Müze Müdürlüğü,meslek odaları,üniversiteler,sivil toplum örgütleri ve alanda mülkiyet hakkı bulunanların katılacağı koordinasyon toplantıları yapılarak alan yönetim planının hazırlanması çalışmalarına hız verilecek.

Efes Antik Kentinde büyük eksikliği yaşanan alan yönetim planının hazırlanması için çok önemli bir çalışmanın başlatıldığını açılayan Selçuk Belediye Başkanı H.Vefa ÜLGÜR” Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının çevresi ile bütünleşerek varlığını sürdürmesi,alt yapı ve servis olanaklarına kavuşturularak alanın değerinin yükseltilmesi hususlarını içerecek şekilde alan yönetimi sağlanması, buna yönelik kurumlar ve ilgililer arasında işbirliği sağlanarak koruma-kullanma ve yerel toplumun ilgisi arasında denge oluşturulması, alanın özelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin ilkelerin belirlenmesi amacıyla alan yönetim planlarını hazırlayıp adaylık için UNESCO karşısında elimizi güçlendirmiş olacağız. Bu çalışmalar sonunda oluşturulacak yönetim kurulu Efes Antik Kenti’nin başta yönetilmesi olmak üzere her şeyinden sorumlu olacak” diyerek Antik Kent’te yaşanan sorunların artık daha kolay aşılacağını vurguladı.

18.04.2010 Selçuk Haber