Türk Bilim Adamları İngiltere’de Mahsur Kaldı

1097

Londra’da 7’incisi düzenlenen Uluslararası Eski Yakındoğu Arkeolojisi Kongresi’ne (ICAANE) katılan Türk bilim adamları, uçuş yasağı nedeniyle mahsur kaldıkları bildirildi.

Her iki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Eski Yakındoğu Arkeolojisi Kongresi’nin (ICAANE) 7’incisi 12-16 Nisan 2010 tarihleri arasında British Museum ve UCL işbirliği ve ev sahipliğinde Londra’da gerçekleşti.

İslam Arkeolojisi, Kültür Mirası, Tüketim ve Atık Arkeolojisi, Işık ve Renk ve Alan Çalışmaları başlıklı oturumlarda kongreye Türkiye’den 12 bilimsel çalışma ile katılım oldu.Türkiye’yi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Ökkeş Dağlıoğlu’nun temsil ettiği Kongrede’nin 11 konuşmacısından 7’si bilim kadını olduğu belirtildi.

Kongreye bildirileri ile katılan konuşmacı Prof. Mehmet Özdoğan, Kongre açılış konuşmalarında ‘keynote speaker’ olarak “The Archaeology of Consumption and Disposal: A Survey of Changing Trends” başlıklı konuşma yaptı.Kongre’ye katılan Türk bilim adamları ve sundukları bildiriler şöyle sıralanıyor: ‘Kültür Mirası’ başlıklı oturumunda Dr. Çiğdem Atakuman “Heritage as a Matter of Prestige: A History of the State Heritage Discourse and Practice in Turkey”, Dr. Atilla Engin “Problems in the cultural heritage of Turkey”;Renk ve Işık oturumunda Duygu Çamurcuoplu “Colourful technologies: a technical study of the colours on Çatalhöyük wall paintings”; İslam Arkeolojisi oturumunda Yard. Doç. Dr. Füsun Tülek “Footsteps of the Arab-Byzantine Armies in Osmaniye Province” ve Dr. Oya Pancaroğlu “Luxury Ceramic Consumption in Abbasid Tarsus”;Alan Çalışmaları oturumunda Prof. Aslı Özyar “Tarsus–Gözlükule 2007–2009: The Early Islamic Remains”, Prof. Sevinç Günel “A New Site in western Anatolia: Çine – Tepecik”, Yrd. Doç. Dr. Aynur Özfırat “New Investigations in the Van Lake Basin: Bronze and Iron Ages”, Prof. Remzi Yağcı “Revisiting the Issue of Late Bronze II Drab Ware with Potmarks” ve Yrd. Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu “Çeşme – Bağlararası: A Bronze Age Harbour Settlement in Western Anatolia” başlıklı bilimsel bildirileri sundu.

ÇUKUROVA İSLAM ARKEOLOJİSİ ANLATILDI

Kongre’de okunan Sualtı Arkeolojisi çalışmalarından, kazı ve koruma politikalarına kadar çeşitli konuları kapsayan bildiriler arasında, Çukurova bölgesinde yürütülen çalışmalarla ortaya çıkan İslam Arkeolojisi başlığı altında toplanan bildiriler dikkat çekti.

Türk arkeologlar, Bizans imparatoru Heraklius’un Yarmuk Savaşı yenilgisi sonrasında ricat emri ile boşaltılan Ovalık Kilikya- Çukurova’da 300 yıl boyunca yerleşen İslam Orduları’nın Tarsus’u ana karargah olarak kullandıkları tarihi kayıtlarda bilindiğini, bilinmeyenin ise 2006 yılında ilk defa Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırması’nda tespit edilen ise Çukurova’nın doğu kısmını oluşturan Osmaniye ili sınırları içinde ana ulaşım yollarının kesiştiği noktada askeri ve ticari işlevli ‘Mısr’ tarzı bir yerleşim kurmuş oldukları açıkladı.

TÜRKİYE’Yİ İTALYA’DA TEMSİ ETTİ

İlk defa 2008 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşen 6. ICAANE’de İslam Arkeolojisi Oturumu’nda, Kocaeli Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Dr. Tülek’in “Can Örenşehir – the ruined city be an Umayyad Palace in Plain Cilicia?” başlıklı bildirisi ile Türkiye temsil etti.

Dr. Tülekr, 2010 yılı 7. ICAANE Londra toplantısında ise “Footsteps of the Arab-Byzantine Armies in Osmaniye Province” başlıklı çalışması ile Osmaniye bölgesinde söz konusu yüzey araştırmasında yoğun olarak bulunan olan İslam seramiklerini inceleyerek Örenşehir ‘mısr’ını bölge yerleşim örgüsü içinde İslam kimliği ile öne çıkışını vurguladı.

Son derece verimli geçen 7. ICAANE 16 Nisan Cuma günü sona eren Kongreye katılan Türk bilim insanlarının, volkan patlaması ile kapanan Britanya Hava sahası nedeni ile Türkiye’ye dönemedikleri belirtildi.

20.04.2010 Milliyet