Müzenin Tanıtımı İçin Büyük Fırsat

1089

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Tekocak, yaklaşık bir buçuk yıldır Akşehir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi?nde Akşehir müze Müdürlüğünün desteği ile çalışma yapıyor.

2009 yılından bu yana müzede bulunan klasik, Helenistik ve Roma dönemine ait eserler üzerinde araştırmalar yapan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Tekocak, araştırmalarını katalogda toplayarak, müzenin tanıtımına katkı sağlayacak.

Akşehir Müzesindeki çalışmalarını ulusal ve uluslar arası arkeoloji sempozyumlarında bildiriler ve makaleler ile Dünya’ya ve Türkiye’ye tanıtacak olan Mehmet Tekocak, Akşehir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulunan bir kataloğu da Akşehir’e kazandırmış olacak.

KONYA MÜZELERİ İÇİNDE BİR İLK

Dünya müzelerindeki eserlerin katalog olarak yayımlandığını ve kalıcı tanıtımlar yapıldığını söyleyen Mehmet Tekocak; “Akşehir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Konya müzeleri arasında bir ilk olacak. Müzede bulunan klasik, Helenistik ve Roma dönemi eserlerin özelliklerini araştırıyoruz. Bu çalışmalarımız 2009 yılında başladı. Yaklaşık iki yıl daha çalışmaların devam edeceğini tahmin ediyorum. Araştırmaların tamamlanmasının ardından, eserleri ve özelliklerini katalogla tanıtmayı düşünüyoruz. Ayrıca katıldığım ulusal ve uluslar arası sempozyumlarda müzedeki eserlerin tanıtımını yapacağım.” dedi.

KATOLOG İÇİN YEREL YÖNETİMDEN VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN DESTEK BEKLENİYOR

Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan’ın talebi ve Akşehir’in Konya’ya yakın olması nedeniyle Akşehir’deki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde çalışma yapmayı uygun gördüklerini söyleyen Mehmet Tekocak, “Çalışmalarımızda Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan’ın bize desteği büyük oldu. Halen desteklerini sürdürüyor. Araştırmaların tamamlanıp, kataloğun hazırlanması yaklaşık iki yılı bulur. Katalogda müzedeki mevcut eserlerden örnekler yer alacak. Bizim müzedeki araştırmalar için masraflarımız Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanıyor. Fakat katalog basımı için Akşehir’in yerel yönetiminden ve sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz. Katalog Akşehir için büyük bir kazanım olacak.” dedi.

21.04.2010 İstasyon Gazetesi