Gaziantep’te Arkeoloji Paneli

837

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından, Tekstil Mühendisliği Konferans Salonu’nda, “Lüminesans Yöntemlerle Arkeolojik ve Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi” konulu panel düzenlendi.

Panele; Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmeddin Yazıcı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Atakol, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, Aylin Karagöz, Mustafa Doğan, Gül Bayramiye Özpek, Eren Şahiner, Çağın Güneş konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmeddin Yazıcı, “Arkeometri, insanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı olabilmek için antik eserlerin ve materyallerin pozitif bilim yöntemleriyle incelenmesi olduğu” şeklinde konuştu.

“Arkeometri, fen bilimleriyle arkeolojinin ilişkisine de denebilir” diye konuşan Yazıcı, arkeolojiyi tarihten uzaklaştırıp, doğa bilimlerine yaklaştıran unsurun arkeometri olduğunu ifade etti.

Yazıcı, “Arkeologların özellikle fizik ve kimya bilgilerine dayanan tüm bu yöntemlerin dilinden anlayabilmeleri ve onlardan edinecekleri bilgileri doğru yorumlara kavuşturabilmeleri pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle arkeologların ve arkeometrislerin bu yönde eğitilmeleri gerekir” diye konuştu.

Panel Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Atakol’un başkanlığında gerçekleşti.

“Lüminesans (optik) tarihleme, mineral tanelerinin veya arkeolojik eserlerin en son gün ışığına maruz kaldığı veya yüksek sıcaklığa tabii kaldığı tarihten sonraki geçen zamanı belirleyen bir yöntemdir” diyen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, lüminesans tarihlemenin özellikle fay hatlarını inceleyerek daha önce bu fay hattında olan depremleri inceleyen jeologlar ve arkeolojik bir eserin ne zaman önce olduğunu öğrenmek isteyen arkeologlar için faydalı olduğunu vurguladı.

Lüminesans tarihlendirmede alan çalışmalarını ve örnek hazırlama yöntemleri hakkında bilgi veren Aylin Karagöz, arkeolojik ve jeolojik eserlerle yapılan tarihlendirmede örnek seçiminin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Lüminesans ölçümlerinde kullanılan cihazları tanıtan Mustafa Doğan, araştırmalarda kullanılan aletlerin kalibrasyonu, temizliği ve de çalışmaların bilinen laboratuarlarda yapılmasının sonuçların çok daha güvenilir olmasını sağlayacağını kaydetti.

TL ve OSL okumaları konusunda bilgi veren Gül Bayramiye Özpek, tarihlendirmede kullanılan materyalin kesinlikle yalıtkan ya da yarı iletken olması gerektiğini, metallerde TL ve OSL olayının gözlenmediğini ifade etti. Özpek, materyalin tarihlendirmesinin de yapılabilmesi için numunenin geçen zaman süresince yeterince radyasyona maruz kalmış olması gerektiğini söyledi.

Gama spektroskopisi ile yıllık doz tayini konusunu ele alan Eren Şahiner, doğadaki birçok radyoaktif elementin arkeolojik ve jeolojik saat içinde tarihlendirme amaçlı kullanılmaya başlandığı ifade etti.

Laboratuar çalışmaları ve tarihlendirme hakkında bilgi veren Çağın Güneş, tüm tarih yöntemlerinde en önemli unsurun yaş tayini yapılan örneğin niteliği olduğunu belirtti. Güneş, her yöntemin kendine özgü bir dili, yöntemi ve değerlendirilme biçimi olduğunu ama hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, tarihlendirmenin işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

03.05.2010 Gaziantep Haberler