Ayanıs Kalesi Koruma Altına Alınıyor

819

Van İl Genel Meclisi Mayıs Ayı mutat toplantısı dün devam etti. Meclisin dünkü oturumunda Verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenmek üzere Turizm Komisyonuna havale edilen, Ayanıs Kalesi’nin koruma altına alınması ile ilgili hazırlanan rapor Turizm Komisyonu Başkan Yardımcısı Öner Yiğit, hazırladıkları raporu meclise okudu. Ardından, yapılan oylamada, Ayanıs Kalesi’nin koruma altına alınması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Kararın Valilik tarafından onaylanması durumunda Ayanıs Kalesi koruma altına alınacak.

Van İl Genel Meclisi aylık mutat toplantıları devam ediyor. Mayıs ayı toplantılarının Perşembe günkü oturumu 14 gündem maddesinden oluştu. Dün yapılan toplantının önemli gündem maddelerinden biri Ayanıs Kalesi’nin koruma altına alınması ile ilgili hazırlanan raporun görüşmesi oldu. Meclise sunulan önergeye istinaden Turizm komisyonu tarafından hazırlanan rapor ile Ayanıs Kalesi’nin önemi anlatıldı. Önerge meclisin oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin Perşembe günü oturumu yoklama ile başladı. Ardından Verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen; 8 Mart vesilesi ile Van’da yaşayan kadınlara ve İl Özel İdaresinde çalışan personellerine yönelik bir yatırımı olup olmadığı hususunda hazırlanan rapor okundu. Kadın Komisyonu Başkanı Ayla Tarhan’ın hazırlanan raporu okumasının ardından oylamaya geçildi. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından Tarım Orman ve Hayvancılık komisyonu tarafından Devlet Su İşleri Kurumunun sulama amaçlı sondaj ve kanalları hakkındaki rapor meclis tarafından görüşüldü.

AYANIS KALESİ KORUMA ALTINA ALINACAK

Meclisin 4’üncü gündem maddesinde ise Ayanıs Kalesi’nin koruma altına alınması önergesi vardı. Meclise sunulan önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Turizm Komisyonuna havale edilen, Ayanıs Kalesi’nin koruma altına alınması hususunda hazırlanan rapor görüşüldü.

Raporla ilgili söz alan Turizm Komisyonu Başkanı Öner Yiğit, komisyon üyeleri tarafından hazırlanan raporu meclise okudu. Ayanıs Kalesi’nin önemine değinen Öner Yiğit, kalenin Van’ın tarihi turizmi için son derece önemli olduğunu ve bu nedenle konuma altına alınması gerektiğini belirtti. Öner Yiğit, “Ayanıs Kalesi, Van’a 35 km. mesafedeki Ayanıs Köyü’nün kuzey batısında bir tepe üzerine kurulmuştur. Doğu – batı doğrultusunda uzanan tepe, 150 m. genişliğinde, 400 m. uzunluğunda, Van Gölü’nden 250 m. yüksekliktedir. Kalede bir ekip tarafından kazılar yürütülmektedir.Kazılar sonucu elde edilen mimari ve diğer küçük buluntular sayesinde kaleyi tanımlamak mümkün olmuştur. Bulunan çivi yazılı kitabesine göre, kale Argişti’nin oğlu Rusa tarafından M.Ö. 645-643 tarihleri arasında yaptırılmıştır. İki sur duvarıyla çevrelenmiş kalenin güneyinde giriş kapısı bulunmaktadır. Burada sur duvarları andezit taşı ile diğer kısımlarda kalker taşıyla örülmüştür. Üst kesimde payeli salon ve tapınak önemli bir yer tutmaktadır. Kapısı batıya bakan rizalitli tapınak diğerleri ile benzer özellikler taşımaktadır. Güney batı kesiminde ise, birbiri ile bağlantı içerisinde küplerin yer aldığı, çok sayıda depo binası bulunmuştur. Kale, mimarisi ve küçük buluntuları yanında, Urartu tarihinin son safhalarını aydınlatması açısından önem taşımaktadır. Ortaya çıkarılması Van için büyük bir kazançtır.” dedi.

Hazırlanan raporun okunmasının ardından raporun oylamasına geçildi. Hakkında lehte ve alehte görüşlerin belirtilmediği rapor oy birliği ile kabul edildi.Raporun görüşülmesinin ardından Meclis Başkanı Semira Varlı oturuma ara verdi.

07.05.2010 Gazete Van