“Frig Vadisi” Fotoğraf Yarışması

1180

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’da yer alan Frig Vadisi’nin turizme kazandırılması ve tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla, bu üç ilin valilikleri tarafından kurulan birlik, fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Frigya Kültür Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM), geçmişte Friglerin hüküm sürdüğü dağlık Frig Vadisi ve çevresindeki kültürel mirasını bu yarışma sayesinde fotoğraflamayı amaçlıyor. Sekretaryasını Fotoğraf Sanatı Kurumu görevlisi Ahmet Bozkurt’un üstlendiği yarışma için fotoğraflar, elden ya da posta yoluyla kuruma gönderilecek.

Frig kültürel mirası ve Frigya temasını işlemek üzere konusu serbest bırakılan yarışmaya, bir yarışmacı en fazla 4 fotoğrafla katılabilecek.

Sadece Frig Vadisi ve çevresinde çekilen fotoğrafların, kabul edileceği yarışmanın seçici kurulunda, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Taciser Sivas, Fotoğraf Sanatı Kurumundan Sami Türkay, fotoğraf sanatçıları Ali Rıza Akalın, Faruk Akbaş, Mustafa Reşat Sümerkan yer alıyor. 13-30 Eylül tarihleri arasında kabul işlemleri yapılacak fotoğraflarla ilgili, seçici kurul toplantısı 9 Ekimde, sonuçların duyurulması 15 Ekimde, ödül töreni ve sergi ise 22 Ekimde gerçekleştirilecek. Birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye 1000 lira para ödülü verilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.frigvadisi.org internet adresinden ulaşılacak.

Frig Vadisi

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırları içinde kalan Frig Vadisi, eski çağlardan beri çeşitli kavimlerce iskan edildi. Volkan türünün kolay işlenebilir bir kayaç olması, bölgenin en eski sakinlerinden biri olan Friglerin bunları oyma ve yontma yoluyla çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağladı. Friglerin ana tanrıçası Kybele’ye adanmış açık hava tapınaklarıyla savunma amaçlı yapılar, en çok dikkat çeken eserler arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra Roma döneminde kayaların oyulmasıyla meydana getirilen çeşitli barınaklar, mezar odaları, ağıl ve ahır olarak kullanılan mekanlar, sarnıç ve ambarlar, kilise ve şapeller yer alıyor.

Kapadokya’daki peri bacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi’nde de rastlanıyor. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölgenin, MÖ 900-600 yılları arasında Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldığı biliniyor.

MÖ 9’uncu yüzyılda devlet kuran Friglerin barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ile kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Bölgede Frig egemenliği, MÖ 676’da Kafkasya üzerinden Anadolu’ya giren Kimmerlerin, Frigya Kralı 3’üncü Midas’ı yenerek Kütahya ve çevresini ele geçirmesi ile sona erdi.

Frig Vadisi’nde belirlenen bazı alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edildi.

05.06.2010 Cumhuriyet