Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Başladı

965

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu (21-23 Haziran 2010) bu sabah İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sempozyum onursal başkanı Ömer M. Koç’un açış konuşmasıyla başladı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bugün başlayan sempozyumun onursal başkanı Ömer M. Koç; “Türkiye’deki Bizans dönemine yönelik araştırmaların yaygınlaşması ve toplumun bu kültür mirasına sahip çıkması için çaba sarfeden rahmetli halam Sevgi Gönül’ün (1938-2003) anısına düzenlenmektedir” diyerek sempozyumun tarihçesini özetledi, katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle “İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu”nun konusu “Konstantinopolis” kenti ve alt başlığı; “Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı”dır. İçeriğinde; Bizans İmparatorluğu’nda, Büyük Saray ve Blakhernai Sarayı’ndan tüm imparatorluğa yayılan iktidar gücünü yönetimsel, siyasal, sosyal, ekonomik ve dinsel açılardan değerlendirmek ve bu gücün kültür boyutuna yansımaları üzerinde durulacak.

Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Ayla Ödekan sempoyumla ilgili bilgi verdiği konuşmasını Türkiye’de Bizans çalışmalarına önemli katkıları olan Angeliki Laion için katılımcıları saygı duruşuna davet ederek noktaladı. Ardından sempozyumun ilk sunumunu Albrecht Berger “Fiziksel Bir Mekan Olarak Bizans Sarayı” üzerine yaptı. Mekanı bütün devreleri ve ilişkili mekanlarıyla adım adım açıklayan, titiz şemalarla tanıtan Berger, dayandığı bulgulara ve konu üzerinde çalışan Kostence, Bardell gibi araştırmacıların görüşlerine de yer verdi. Sarayın başlangıcından yok oluşuna uzanan bu titiz sunumda, ağırlıkla Hippodromla ilişkisini de her adım da vurgulayarak Büyük Saray’ın ortaya çıkışı, ekleri ve diğer mekanlarla ilişkileri üzerinde durdu.

Zeynep Ahunbay’ın yönettiği; Asuman Denker, Çiğdem Girgin ve Örgü Dalgıç ‘ın katıldığı ilk oturumda Denker ve Girgin, sarayın hemen yanı başında benzer süreçlerden geçen Cezaevi Bölgesi’nde Bizans Büyük Sarayı kazı çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Bu kazılar hemen yanı başında yapımına izin verilen Four Seasens Oteli ek bina inşaatının “koruma ve planlama kurallarının aşıldığı” nedeniyle mahkeme kararıyla durdurulmuş bulunuyor. Konuşmacılardan Örgü Dalgıç ise, Bizans mozaikleri ve şu andaki durumları üzerinde durdu. Oturum sonundaki tartışma bölümünde ise, kazılarda elde edilen bulguların, yayın ve sergileme anlamında girişimler soruldu. Araştırmacılar ve diğer ilgililer eleştirildi.

Öğleden sonraki dokuz oturumda; Philipp Niewöhner’in “Myrelaion Sarayı”, Peter Schreiner’in “Yazılı Kaynaklara Göre Konstantinopolis’teki Aristokrat Saraylarının Mimarisi”, Ferudun Özgümüş’ün “İstanbul’da Bulunan Bazı Bizans Saray Kalıntıları”, Yıldız Ötüken’in “Myra/Demre Piskoposluk Sarayı”, Zeynep Mercangöz’ün “Bizans Sarayı ve Taşra”, James Crow’un “Konstantinopolis’te Su Temini ve Saraylar”, Antony R.Littlewood’un “İmparatorluk Güç Sembolü Olarak Bizans Saray Bahçeleri”, Scott Redfort’un “Orta Bizans ile Selçuklu Saray ve Bahçe Kültürlerinin Karşılaştırılması” ve Simon Maimberg’in “Fatih Sultan Mehmed’in Yeni Sarayı ve Bu Sarayın Bizans Mirası” başlıklı sunumları ve akşam müzede sempozyum bağlamındaki serginin açılışı gerçekleşecek.

Sevgi Gönül Sempozyumu Vehbi Koç Vakfı tarafından, Türkiye’deki Bizans mirasının, diğer bir deyişle, bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın hala kalbi niteliğindeki İstanbul’dan hareketle Doğu ve Batı medeniyetlerini bin yıldan fazla etkilemiş bu çok zengin kültür birikiminin toplumsal belleğimizde yeniden canlanması, hak ettiği konuma kavuşması ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekme amacıyla her üç yılda bir gerçekleştirilmektedir.

21.06.2010 Cumhuriyet