Cide Arkeoloji Projesinde Yeni Buluntular

1133

Tarih öncesi dönemlerden başlayarak Osmanlı Dönemine kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan Cide Arkeoloji Projesi yüzey araştırmaları Hollanda Leiden Üniversitesi ve İskoçya’dan Glasgow Üniversitesi başkanlığında çok uluslu bir ekip tarafından yürütülüyor.

Geçen yıl başlayan ve bu yıl devam eden CAP (Cide Arkeoloji Projesi) çalışmaları kapsamında Cide ve çevresinin tarihinde karanlık bir nokta kalmayacak. Bu yıl Cide ve Şenpazar bölgelerinde yapılan çalışmalarda bölgede insanlığın ilk izlerine kadar uzanan bulgulara rastlandı. Yapılan çalışmalarda Şenpazar bölgesinde bulunan taş ve obsidyen aletler üst paleolitik olarak adlandırılan ve 20 bin yıl öncesine geriye giden tarihe ışık tutuyor. 2009 yılında başlayan proje kapsamında mezolitik dönem olarak adlandırılan ve Cide’nin tarihinin bilinenden en az 4-8 bin yıl daha geriye götüren arkeolojik bulgulara rastlanmıştı. Bu yıl çalışmalarla bu rakam çok çok daha geriye çekilerek, 20 bin yıl öncesine ait insanların kullandığı taş ve obsidyen aletler bulundu.

CAP kapsamında yapılan çalışmalarda büyük önem taşıyan mağaralarda tarihin suskun kalan kısımlarını aydınlatacak nitelikte önemli bulgulara ulaşıldı. Girilen mağaraların büyük bir kısmında yapılan çalışmalarda bulunan taş aletler ve seramik parçaları mağaraların en az sekiz bin yıldan bu yana kullanıldığı gösteriyor.

Kastamonu’nun tarihinin yazılı başlangıcının ve bir kavim olarak ilk sahibinin M.Ö 2. bin yılda kim olduğu sorusu Cide Arkeoloji Projesi çalışmaları ile aydınlatılmaya çalışıyor. Proje kapsamında araştırmalarda bulunan MÖ 2. bin evresine ait seramiklerle, bölgede Hitit İmparatorluğu’nun varlığı, Kaşka kabilelerinin ne kadar Kastamonu sınırına uzandığı ve Pala uygarlığının bölgedeki ağırlığı anlaşılmaya çalışılacak.

Yapılan çalışmalarda seramik, mimari ve diğer buluntuların ve kalıntıların olduğu dönem ise Roma ve Bizans dönemleri. Cide’de yapılan çalışmalarda tespit edilen ve lahit mezarlardan oluşan bir Roma Mezarlığı, Kastamonu ve çevresindeki ilk örnek olurken, bu dönemin ölü gömme alışkanlıkları ve sosyal yaşantısına ilişkin önemli bilgileri de bünyesinde saklıyor.

Çalışmalarda Bizans dönemi varlığı yoğun seramik buluntular yanında sahil şeridindeki kalelerde görülmekte. Özellikle Cide sahil şeridinde daha önce bilinen ve yeni bulunan kalelerde yapılan çalışmalarda Bizans döneminde sahil kesiminin kalelerle kuvvetlendirildiği, yerleşimlerinde bu kalelerin yakın çevresine yapıldığı tespit edildi.

Geçen yıl başlayan ve 2011 yılında son bulacak çalışma, Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Dr. Bleda Düring, İskoçya Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Claudia Glatz ve Çanakkale Üniversitesi’nden Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu tarafından yürütülüyor. Çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı destek veriyor. Bu yıl çalışmalara bakanlık temsilcisi olarak kendisi de prehistoryen olan Zonguldak Ereğli Müzesi’nden Arkeolog Ünver Göçen katılırken, Çanakkale Üniversitesi, Newfoundland Memorial University, Sheffield Üniversitesi, University Collage Londra gibi önemli üniversitelerden bilim insanları da bulunuyor.

29.07.2010 Beyaz Gazete