Defineciler Toroslardaki Vannos Kentini Yağmaladı

784

Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Osmaniye ilinin Sumbas ilçesi sınırları içinde bulunan Mehmedli köyü ile Bağdaş yaylası arasındaki vadilerde tarihi araştırmalar yaptığını, araştırmaları esnasında tarihi kervan yollarının kavşağında ve stratejik önemi sahip halk arasında çayır ve çimenlik arasında bulunduğu için Çem kalesi ismini alan Vannos kentinin defineciler taraflından yağmalandığını söyledi.

Yurtsever, elinde bulunan Osmanlı Arşivindeki 1530 tarihli Tapu-Tahrir defterinden adı geçen kalenin gerçek isminin “Vannos Kale Ve Şehri” bilgisine ulaştığını belirterek, “Vannos kale ve antik kentinin bulunduğu yerde yaptığım yüzey araştırmaları esnasında giriş kapısı üzerinde Anadolu tarihinin şifrelerini çözümleyecek kadar önemi bulunan heykeller ve yazılı taşlar ile karşılaştım. Giriş kapısı üzerindeki oturur durumdaki kral ve her iki yanındaki aslan heykellerinin defineciler tarafından sürekli olarak kırıldığını öğrendim. Buna rağmen kalenin giriş kapısının sarp duvarı üzerindeki aslan ve geyik heykellerine defineciler ulaşamadığı için sapasağlam durduğunu gördüm. Kalenin muhtelif yerlerindeki yazılı taşları inceleyerek adı geçen kalenin geç Bizans döneminde yapıldığı ve Ortaçağ’da da Haçlılar ve Kilikya Ermenileri tarafından kullanıldığını tespit ettim” dedi.

Yanında bulunan köylü Ömer Hökelek’in rehberliğinde kale ve aynı adı taşıyan kent üzerinde yaptığı araştırmalarda tarihi antik kentin definecilerin saldırısına uğrayarak köstebek yuvası haline getirildiğini üzülerek gördüğünü kaydeden Yurtsever,”Kalenin batı sur duvarlarının bir kısmı yerinden sökülerek uçuruma yuvarlanmış, mevcut duvarların her yerinde köstebek yuvası gibi çukurlar açılmış. Antik kentin kilise ve manastırlarının temellerine kadar çukurlar açılarak define aranmış.

Düşündürücü olan ise Vannos antik kale kentinin yönetim tarafından korunmadığı ve definecilerin yağmalanmasına terk edildiğini üzülerek görmüş olmamdır” diye konuştu.

Osmaniye ili içinde bulunan tarihi Vannos antik kale kentindeki içler acısı tarih yağmasını yerinde görmesi için Vali Celalettin Cerrah’ı Vannos antik kale-kentine davet eden Yurtsever, “Vannos antik kale-kenti Çukurova’yı Kapadokya’ya bağlayan ama henüz sırları çözümlenemeyen Toros geçitlerinin tarihini aydınlatan sırları bünyesinde barındırıyor. Kalenin girişindeki heykeller ve yazılı taşlar acili olarak koruma altına alınmalı ve en kısa zamanda bilimsel araştırmaların başlatılarak tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve dünyaya açıklanmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.

03.08.2010 Beyaz Gazete