2700 Yıllık Urartu Mührü

929

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından Van Kalesi’nin kuzeyindeki höyükte kazı çalışmaları başladı. Urartu soylularının yaşadığı alanda 35 kişilik ekiple yapılan kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıl öncesine ait mühür bulundu.

Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, kazıda çıkan mührün Urartuların geçmişteki yaşamlarına ışık tuttuğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Konyar, “İlk defa Urartu soylularının yaşadığı bir alan kazılıyor. Kazıdaki ilk bulgularımızda burada yaşayan insanların ticaretle uğraştığı ve sosyoekonomik düzeyinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bulduğumuz mühür de bunun kanıtı. Burada sadece arkeolojik kazı değil, antropolojik, jeofizik ve coğrafik çalışmalar da yapılacak” dedi.

Urartuların başkentliğini yapan Van’da İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından arkeolojik kazı yapılıyor. Van Kalesi’nin kuzeyinde bulunan 500 metrekarelik alanda yapılan kazılarda önemli bir bulguya ulaşıldı. Kazıda 2 bin 700 yıl öncesine ait olan ve Urartu soylularının ticarette kullandığı mühür bulundu. Daha çok boyunda taşınan ve mermerden yapılan mührün üzerindeki ağzından ateş çıkan ejderha figürü de dikkat çekiyor. Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, kırsal dışında Van Gölü Havzası’nda ilk defa bir Urartu kentinin kazıldığını söyledi.

URARTU SOYLULARI TİCARETLE UĞRAŞMIŞ

35 kişilik ekiple yapılan kazı çalışmalarında ilk olarak ortaya mezarlık ve 2 bin 700 yıl önceye ait bir mühür çıkarıldı. İlk defa Urartular’ın baş kentine en yakın yaşayan insanların olduğu bölgenin kazıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Konyar, Urartu soylularının ticaretle uğraştığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Konyar, “Kazı başlangıcında bir Urartu soylusuna ait mühür bulduk. Bu mühür boyunda taşınıyor. Bundan anlaşılıyor ki burada yaşayan halkın sosyoekonomik yapısı yüksek. Ayrıca da ticaretle uğraşıyorlar. Şimdiye kadar hep kırsaldaki alanlar kazıldı. Başkentle ilişkili halkın mimarisi, sosyoekonomik yapısının belirlenmesi açısından ve Urartu arkeolojisi açısından çok önemli bir kazı. 3 bin yıl öncesinden kalan bir tabakalanma var. Van halkının sosyoekonomik yapısı, beslenme alışkanlıkları, popülasyonu ticari faaliyetleri, Van Gölü su seviyesinin yükselme ve alçalma durumları belirlenecek. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü antropolojik, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğraya Bölümü bilim adamları ise kıyı şeridi çalışması yapıyor” diye konuştu.

12.08.2010 Milliyet