Çanakkale’deki Apollon Smintheus Tapınağının Kalbi Olan Kehanet Mağarası Bulundu

1218

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde bulunan antik Apollon Smintheus tapınağında yürütülen kazı çalışmalarında. uzun yıllardır aranan kehanet mağarası ve içindeki kutsal suya 30 yıl sonra ulaşıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında 1980 yılından beri devam eden kazılarda bugüne kadar Kalkolitik dönem yerleşimi, Roma dönemine ait hamam, su depoları, kutsal yol ve su yolları günyüzüne çıkarılmıştı. Kutsal suyun içsinden kaynayarak aktığı mağaraya ulaşmak için iki hafta boyunca madenci gibi yer altında çalıştıklarını belirten kazı ekibi arazi sorumlusu Dr. Davut Kaplan, yıllardır özlemini çektikleri ve yerleşim yerinin kalbi konumunda olan mağaraya bu yıl ulaştıklarını söyledi. Son yıllarda yapılan inceleme ve araştırmalar ışığında istenen noktaya ancak 40 günlük yoğun bir çalışmayla gelindiğini anlatan Dr. Kaplan, “Apollon tapınakları için su kaynağı, akarsu, ıslak zemin ve bataklık gibi suyun eksik olmadığı alanlar tercih edilirdi. Bu gelenek, arkaik dönemden beri istisnasız devam etmiştir. Apollon Smintheus da Gülpınar’ın ana su kaynağının yanıbaşındadır.” dedi.

Mağara ve kutsal kaynağa ulaştıklarında büyük heyecan duyduklarını ifade eden Kaplan, “İster yüzeyde, ister su altında, isterse mağara gibi gizli ve sorunlu noktalarda olsun heyecan her zaman vardır ancak bu çalışma yıllar öncesinden başladı ve kamulaştırmayla hız kazandı. İzinsiz hiçbir vatandaşın arazisine girmek, disiplinimizde yoktur. Her ne kadar heyecan olsa da önceden gerekli bilgileri belde sakinlerinden ve daha önce mağaraya giren işçilerden aldık. Bunların bilimsel gözle değerlendirilmesi ve irdelenmesi gerektiğinden ortak nokta bulmaya başladık. Önce yüzeyden yaklaşık 8-9 metre aşağıda, suyla dolu olan Helenistik ve Roma dönemlerine ait su kanallarına ulaştık. Onları takip ederek kutsal mağara ve buradan fışkıran suyun kaynağını bulduk.” şeklinde konuştu. Mağaranın Gülpınar’ın eteğindeki son evin altında olduğunu düşündüklerini belirten Kaplan, yerin metrelerce aşağısında alüvyon altında kalan mağaranın havalandırma deliklerinin halen görülebilir olduğunu ifade etti. Bugün kazılan alanlar ve ortaya çıkarılan yapıların ağırlıklı olarak Roma dönemine ait olduğunu sözlerine ekleyen Kaplan, “Ancak anılan dönemler dışında Smintheion’da erken döneme, hattâ Truva’dan daha eski yerleşime ait kültürlerden bahsetmekte yarar var. Bu bize, tapınağın erken evresinin mitolojiden ibaret olmadığını da gösterecektir. Troas bölgesinin en önemli yerleşim alanlarından biridir. Günümüzden yaklaşık 7 bin-7 bin 500 yıl öncesine ait bir yerleşimdir. Dolayısıyla Apollon Smintheus, Homeros’la başlamaz. Daha önce de bu alanda yerleşik hayat vardır.” dedi.

26.08.2010 Star Gündem