Edirne Yeni Saray Kazısı Sona Erdi

874

Doç. Dr. Mustafa Özer, başkanlığındaki bir ekip tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi adına yürüttükleri Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2010 yılı çalışmalarının 28 Ağustos tarihi itibarıyla sonlandırıldığını açıkladı.

Özer, yaptığı açıklamada iki ay boyunca sürdürülen çalışmaların Trakya Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden bilim adamları ve öğrenciler ile işçilerden oluşan 50 kişilik bir ekiple gerçekleştirildiğini anlattı.

Özer, ”Ekibimizde ilgili üniversitelerin, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, Seramik, Çinicilik, Fotoğrafçılık, Tarih, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerinden uzman ve öğrenciler çalışmışlardır. TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne İl Özel İdaresi, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Belediyesi’nin sağladıkları katkı ve destekle sürdürülen çalışmalarda, daha önce belirlenen çalışma takvimi ve programı büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Restorasyon, konservasyon, halihazır, karolaj, rölöve, fotoğraflama, arşiv ve koruma başlıkları altında yürüttükleri bu yılki çalışmaların saha ve kazı evinde iki aşamalı devam ettiğini anlatan Özer, çalışmalar kapsamında, saray alanının kısmi halihazır haritası ile karolajı, Namazgahlı Çeşme, Adalet Kasrı, Kum Kasrı ve Matbah-ı Amire ile çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mimari kalıntıların rölöve çalışmaları ve elde edilen bütün verilerin fotoğraflanmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kazı Evi’nde yapılan çalışmalar kapsamında ise Edirne Yeni Saray’da önceki yıllarda yapılan kazılarda ele geçirilen taşınabilir buluntuların, tasnifi, temizliği, konservasyonu, çizimi, fotoğraflanması, envanter kayıtlarının yapılması ve koruma önlemlerinin alınması sağlandığını ifade eden Özer, şöyle devam etti:

”Edirne Yeni Saray yapılarından ve günümüzde mevcut olmayan Kum Kasrı ile Matbah-ı Amire (Saray Mutfağı) ve çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda, önemli mimari verilere ulaşılmıştır. Kum Kasrı’nda yapmış olduğumuz kazı çalışmaları sonucunda yapının temel kalıntılarının bir kısmı ortaya çıkarılmış ve böylece, Kum Kasrı’nın nasıl bir plana sahip olduğuna ilişkin görüşlerimiz şekillenmeye başlamıştır.

Yine Kum Kasrı’nda yaptığımız kazı çalışmaları sırasında, saray alanının pek çok yerinde rastladığımız temiz ve atık su kanalları (künk sistemi) ile Kum Kasrı’nın fosseptiği olduğunu düşündüğümüz dairesel planlı ve yaklaşık 2,5 metre derinliğinde bir çukur ortaya çıkarılmıştır. Restorasyonu devam eden Matbah-ı Amire’nin güneyinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda ise Matbah-ı Amire’nin müştemilatı olduğunu düşündüğümüz ve zemini taş- tuğla döşeli olan yapılara ait temel kalıntıları, Arnavut kaldırımlı bir sokak dokusu, Tunca Nehri’ne yönelen künk sistemleri ile Matbah-ı Amire’yi kuşatan ihata duvarının bazı bölümleri ortaya çıkarıldı.”

Kum Kasrı ile Matbah-ı Amire’de gerçekleştirdikleri kazı çalışmaları sonucunda taşınabilir nitelikte seramik, çini, lüle, gülle, sikke, çivi, silahlara ait parçalar, boş kovan, mermi ele geçirildiğini belirten Özer, şu bilgileri verdi:

”Diğer yandan, onaylı projesi doğrultusunda restorasyon uygulamaları devam eden Matbah-ı Amire’deki çalışmalarda da belli bir mesafe alınmış olup, yapının örtü ve taşıyıcıları ile zeminindeki bozulma ve tahribat giderilmiştir.

Ayrıca, kazısını geçen yıl tamamladığımız Kum kasrı Hamamı’nın konservasyona dönük olarak hazırlatılan projesi de tamamlanmış olup, onay süreci devam etmektedir. Gerekli onay alındıktan sonra, Kum Kasrı Hamamı’nda da uygulamaya geçilecektir.”

27.08.2010 Zaman