Tarihî Kazıları Artık Doçentler Yapacak

721

Türkiye’nin kültür varlıklarını ortaya çıkarmak üzere kazı yapan ekiplerin başında bulunan kişiye en az ‘doçent’ olma şartı getirildi.

10 Ağustos 1984 tarihinden bu yana “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce yerli ve yabancı bilim adamlarınca yapılmak üzere kazı izinleri veriliyor. Kazı izinleri için şimdiye kadar akademik unvan aranmıyordu. Bakanlıkça sürdürülen kazı çalışmaları ile ilgili 2009 ve 2010 yıllarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, çalışmaların daha sağlıklı, sistemli ve bilimsel olarak sürdürülmesi, kazı çalışmalarından ziyade koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi, kazı bilimsel heyet üyelerinin bu açıdan güçlendirilmesi amacıyla bazı politikalar belirlendi.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu kararlı kazı çalışmaları için yapılacak yeni müracaatlarda yeni kazı başkan adaylarının en az ‘doçent’ seviyesinde olması şartı aranması hususu, Bakan Ertuğrul Günay’ın onayı ile uygun görüldü. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; Türkiye’de 2009 yılı itibarı ile 49 yabancı kazı ekibi, 98 yerli kazı ekibi bulunuyor. Kazı ekibi başkanları arasında doçent seviyesinde olan arkeologlar bulunduğu gibi, doçent olmayan arkeologlar da yer alıyor. Genel Müdürlük yetkilileri, yeni alınan kararın, mevcut kazı başkanlarının değişmesi ile ilgili bir yaptırım taşımayacağını ancak 2011 yılı itibarı ile verilecek kazı izinlerinde, kazı başkanları için doçent olma şartının aranacağını söyledi.

22.10.2010 Zaman