Kültürpark’tan da Tarih Fışkırıyor

683

Bolu Belediyesi tarafından yeraltı otoparkı yapılması amacıyla çalışmaların başladığı Kültürpark’ta da tarihi duvar kalıntılarına rastlandı. İl Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazısı ile ilgili bilgiler veren Müze Müdürü Mustafa Güneş, Kültürpark’ın Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer aldığı söyledi.

Güneş, “Otopark yapılacak alanın sit alanı içinde kalması nedeni ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.03.2010 tarih ve 4934 sayılı kararı gereğince Müdürlüğümüzce Mayıs ayında sondaj kazısı yapılmış ve sahada 16 adet sondaj çukuru açılmıştır. Söz konusu çalışma sırasında bazı sondajlarda duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Konu tekrar Koruma Kuruluna iletilmiş ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.06.2010 tarih ve 5179 sayılı kararı ile duvar kalıntılarının tümünün açığa çıkarılması için kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca; Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.08.2010 tarih ve 172467 sayılı ruhsatı ile Müdürlüğümüzce 20.09.2010 tarihinde Kurtarma kazısı çalışmalarına başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

05.11.2010 Bolununsesi