Tarihi Yeniden Yazdıran Kazı

749

İstanbul’un 8.500 yıllık tarihinin üstüne modern geleceği inşa ediliyor.

Yenikapı çalışmalarına kazma vurulduğunda, İstanbul’un bilinmeyen tarihi de gün ışığına çıkarılmış oldu. İlk kazılarda Theodosius zamanında (MS 4.yy)’da yapılan bir liman bulundu. Liman alanında ise toplam 35 gemi saptandı. Ancak en önemli buluş, 4 insan iskeletinin saptanmasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde iskeletlerin M.Ö. 6.500’ü yıllarada ait olduğu saptandı. Bir başka ifadeyle günümüzden tam 8 bin 500 yıl öncesine gidildi. İşte bu buluş İstanbul’un tarihinin yeniden yazılmasına neden oldu. Çünkü tarih kitaplarında İstanbul’un 2 bin 700 yıl önce Atina’dan gelen Megaralılar tarafından kurulduğu yazılıyordu. Bu buluntular ise İstanbul’un tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine yani Neolitik döneme (Cilali Taş) ait olduğunu gösterdi. Yerin 9 metre altındaki Theodosius zamanında (MS 4.yy) yaptırılan liman ve 35 gemi kalıntısı incelendiğinde çok ilginç başka bilgilere de ulaşıldı. Yapılan incelemelerde ise bu limanın ticari amaçlı kullanıldığı ve Mısır ile ticaret yapıldığı saptandı. Özellikle gemiler tarih ile ilgili bir çok ipucu verdi. Tekneler içinde ve kazı alanında bulunan yiyecekler Bizans imparatorluğunun deniz ticareti ve tarıma dayalı bir ekonomisi olduğunu ispatladı. Kazı alanında bulunan insan iskeletleri, deniz ürünlerini bol bol tükettiklerini gösterirken en çok incir, üzüm, vişne, kiraz ve kavun tükettikleri saptandı.

20.11.2010 Vatan