Mozaikler Popüler Antik Oyunların Kayıp Parçalarını Tamamlıyor

999

Hatay’da bulunan dört mozaiğin antik Yunan’ın ünlü yazarı Meander’ in eserlerini tasvir ettiği tespit edildi. Amerikan Filoloji Derneği’nin ocak buluşmasında profesör Kathryn Gutzwiller bu konuyla ilgili sunumunu yapacak. M.Ö.4. yy.da yaşamış olan dönemin ünlü komedi yazarı Meander günümüzde pek bilinmemekle birlikte, Mısır’da bulunan bir kaç papirüsle beraber daha çok anılmaya başlandı. Hatay Arkeoloji Müzesi çalışanlarından arkeolog Ömer Çelik bulunan mozaikler hakkında Amerika’da Cincinnati Üniversitesi’ndeki arkadaşı Ezgi Akpınar-Ferrand’la iletişime geçer, o da Profesör Gutzwiller’e konu hakkında danışır. Bulunan mozaikler M.S. 3.yy.a tarihlenir, konuları da Meander’in kayıp dört oyunundan sahneler olarak yorumlanır. Mozaiklerin önemi Meander’in oyunlarına dair bir kaynak oluşturması ve Hatay çevresi Roma dönemi mozaiklerine dair fikir vermesi olarak düşünülüyor.

04.01.2011 Kim Burdett – Dünyadan Kısa Kısa