Türkiye’de Antik Yunan Lehçesi

1057

Türkiye de aktif olarak kullanılan Antik Yunanca lehçesi bulundu. Araştırmacılar, Trabzon yakınlarında Romeyka adı lehçeyi konuşan bir topluluk tespit ettiler. Yaklaşık 5000’den oluşan topluluk Trabzon yakınlarında bir köyde yaşıyor. Müslüman oldukları için mübadele zamanı yerlerini değiştirmemişler. İçe kapalı bir yapıyla yaşamaya devam ettikleri için bu dili koruyabildikleri düşünülüyor. Cambridge Üniversitesi’nde Roman Filolojisi öğretim görevlisi Ioanna Sitaridou’nun açıklamalarına göre ilk olarak 6. veya 7. yy. da bu bölgede yaşamış olan Yunan topluluklarından kalma olabileceği düşünülen bu lehçe, Yunanca’nın başka hiç bir yerde konuşulmayan en saf hali olarak kabul edilebilir. Dil bilgisi kuralları çok büyük benzerlikler göstermekle birlikte bu lehçenin yazılı bir formu günümüzde kullanılmamaktadır. Dilbilimciler, böyle bir keşfin, Sokrates ve Platon’ u yeniden farklı bir bakışla okuyabilmeye yardımcı olabileceğini düşünmekteler. Yeni araştırmaların da bu dilin, bu bölgede nasıl geliştiğini tespit etmek üzerine yapılması planlamaktadır.

03.01.2011 The Independent UK Steve Connor – Dünyadan Kısa Kısa