Çöplük Alanlarda Sağlıklı Yaşamışlar!

851

Çatalhöyük’teki 2010 yılı kazı raporu tamamlandı.

Konya’nın Çumra İlçesi sınırlarında bulunan ve 9 bin yıllık geçmişe sahip Neolitik döneme ait yerleşim yeri olan Çatalhöyük’teki 2010 yılı kazı raporu tamamlandı. Raporda insanların, evlerinin arasında çöplük alanlar olması ve hijenik olmayan yaşam koşullarında yaşamalarına rağmen, sağlıklı yaşam sürdürebildikleri açıklandı. Sağlıklı yaşamının nasıl sürdürüldüğü konusundaki araştırmalarında devam ettiği belirtildi.

”2010 KAZI RAPORU TAMAMLANDI”

Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ian Hodder Başkanlığı’nda 1993 yılından itibaren bu yana yapılan kazılarla ilgili raporda ilginç tesbitler yer aldı. Çatalhöyük kazı ekibinde bulunan Saha Müdürü Arkeolog Shahina Farid tarafından hazırlanan ve yine ekipteki Arkeolog Banu Aydınoğlugil tarafından Türkçe’ye çevirilen raporda 2010 yılında yapılan çalışmalara yer verildi. Raporda özellikle mimari ve iç dekoratif unsurları çok daha ayrıntılı tasvir edilen tarihi evlerin bulunduğuna dikkat çekildi. İnsan kemikleri üzerinde yapılan incelemelerle ilgili raporda şunlara yer verildi:

”Bu binalardan çıkan iskeletler üzerinde insan kemiği uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre, bu bireylerin genel sağlığının, popülasyonun geneline göre bir çok açıdan çok daha iyi olduğu belirlenmiştir. Çok yaygın ve genel bir görüş, insan topluluklarının geniş yerleşik köylerde yaşamaya başladıklarında, sağlıklarının görünür ölçüde kötüleştiği yönündedir. Gerçekten de, Çatalhöyük’te biribirine bitişik çok sayıda bir arada bulunan evler, bu evler arasında bulunan çöplük alanlar ve bu çöplük alanlarda bulunan atılmış insan ve hayvan vücut parçaları, hijenik olmayan yaşam koşullarına işarettir. Ancak, görünen o ki, burada yaşayan halk, çöplük alanların yarattığı sağlıksız koşullardan etkilenmemenin bir yolunu buldukları gibi, evlerinin içlerini çok temiz tutarak, bu koşulların etkilerini azaltmayı başarıyorlardı. Mikroplarla ilgili bir bilgileri olduğunu belki söyleyemeyiz ancak, sağlıklı bir yaşamı nasıl sürdüreceklerini biliyorlardı.”

27.02.2011 Gazete 5