Dünyanın En Eski Erotik Resmi

1263

Göbeklitepe’deki kazı çalışmalarında 12.000 yıllık dünyanın en eski erotik resmi olduğu düşünülen bir kabartma tespit edildi. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün temsilcisi Jens Notroff’ın yaptığı açıklamada kafası olmayan bir erkek vücudunun erkeklik organının görüldüğü belirtildi. O dönem için kafanın ruhun taşıyıcısı olduğuna inanıldığı, dolayısıyla bu kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Fakat bu tasvirin yanındaki devasa akbaba, akrebin ve güneşe benzeyen bir diskin tam olarak ne anlama geldiğini bilmediklerini, bütün bu ilişkilerin ne anlama geldiği üzerinde çalıştıklarını ekledi. Bölgede daha önce doğurganlığı sembolize eden çıplak kadın figürleri tespit edilmişken, çıplak bir erkek figürüne ilk kez rastlandı.

25.02.20111 German Herald – Dünya’dan Kısa Kısa