Havran Tepeoba Antik Kenti Madencilerin Kıskacı Altında

1001

Tepeoba köyü kumluca mevkiinde buluna Tepeoba Antik Kenti uluslar arası madencilerin tehdidi altında. Bilimsel araştırma bekleyen antik kent şimdi yok olma ile karşı karşıya.

Havran ilçesinin şirin köylerinden biri olan Tepeoba Köyü civarında antik kentin olduğu yıllardan beri söyleniyor. Bu konuda derin araştırma yapan, Körfezdeki Zümrüt Havran kitabı yazarı değerli araştırmacı yazar, Zekeriya Özdemir’de Thebe Antik Kenti’nin Havran Tepeoba köyü civarlarında geniş bir arazide yer aldığı konusunda geniş araştırma yazısı yer almıştı. Yine Prof.Dr.Engin Beksaç tarafından da bu bölgede antik kentin olduğu araştırma yazılarında dile getirilmiştir.

Havran İlçesi’nin Tepeoba Köyü kendince mütevazı bir yerdir. Ama esasında Tepeoba isminin içinde de saklı olan bir gerçeği de gizlemektedir. Burası eski bir antik kent ve mezarlık alanlarının bulunduğu bir yerdir. Tepeoba sözcüğü esasında içinde eski bir kentin ismi olan Thebai ismini de gizlemektedir. Tepeoba çevresinde bu antik kentin izlerini bulmak da mümkündür. Çünkü kalıntılar orada bizi beklemektedir. Onlar hala ayakta durmaktadır. Hala geçmişin sesini bizlere ve geleceğe yansıtmak için çabalamaktadır.

Havran Thebe Antik kenti kalıntıları, Kumluca Mezarlığı ve Thebe harabeleri olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.Eybek dağlarının güney eteklerindeki geniş düzlükte fıstık çamı dikim sahası ortasında Tepeoba hudutlarında Havran’a 15 km. uzaklıkta çok eski bir mezarlık.Yaklaşık 20 dönüm genişliğindeki mezarlıkta 10’dan fazla tümülüs görülmektedir.Ayrıca yüzden fazla mezarlık bulunmaktadır.Mezarların büyük kısmı kaçak kazılarla tahrip edilmiştir.Üzerinde kızılçam ağaçları bulunan mezarlıkta büyük taşlar yanında mezar kapağı tuğla parçaları görülmektedir. Thebe Harebeleri ise; Mezarlığın 500m. kuzeyinde(Orman idaresine ait fıstık çamı dikim sahasında)doğu batı yönünde yaklaşık 300m.uzunluğundaki duvar ile birlikte bir takım kalıntılar dikkat çekicidir.

 

Kumluca ovasının ve ormana ait fıstık dikim sahasının batısında yaklaşık olarak 10x15m.genişliğinde ve 10m.yüksekliğinde bina kalıntısı. Özellikle kuzey tarafında kemerli giriş kapısı ve işlenmiş taşlar dikkat çekicidir. Harç kullanılmamıştır.Yapıda kullanılan taşlar çok büyük ve muntazamdır.Aynı yapının güney tarafında da kemerli bir kapı bulunmaktadır.Çevrede bu şekilde 20’den fazla yapının kalıntıları görülmektedir.Bütün ova ve hanlar yolu üzerindeki yamaçlarda yüzlerce dönüm arazide şehrin kalıntıları görülmektedir.Araziye yayılmış durumdaki harabelere ve kapladığı alana bakıldığında Thebe şehrinin çok büyük bir yerleşim olduğu görülmektedir.

07.04.2011 Körfezde Politika