İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İmparatorları Ağırlıyor

1150

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ‘İmparatorlar İstanbul’da: Hitit’ten Osmanlı’ya’ sergisi ile imparatorları ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs -1 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açılacak olan sergi, Hitit İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Makedonialı İskender’in İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere birbirini izleyen beş bölümden oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 14 ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı 2 eserin de yer alacağı sergide toplam 16 müzeden 210 eser yer alıyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ek binasındaki Assos Salonu’nda hazırlanan serginin birinci bölümü, MÖ 2000 yılında Anadolu’nun büyük bölümünde ve zaman zaman da Kuzey Suriye’ye kadar uzanan bölgede hüküm süren Hitit İmparatorluğu’nun iz bırakan imparatorlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

İkinci bölümde, Doğu’dan gelerek M. Ö. 6-4. yüzyıllar arasında Anadolu’yu egemenliği altına alan ve Yunanistan’a uzanan Pers İmparatorluğu ile, batıdan gelerek, M. Ö. 4-1. yüzyıllar arasında Anadolu’dan itibaren Hindistan’a kadar uzanan Makedonialı İskender’in İmparatorluğu yer alıyor. Bu bölümde Anadolu’nun çeşitli müzelerinden seçilmiş olan Büyük Kral betimli mühür, Tyran başı, Büyük İskender heykeli ve başı, I. Seleukos başı gibi eserler bunları bütünleyen bilgi panolarıyla anlatılıyor.

Üçüncü bölümde MÖ 27 yılında Roma Cumhuriyeti’ni sarsan savaşlara son vererek “Augustus” unvanıyla onurlandırılan Oktavianus ile başlayan Roma İmparatorluğu yer alırken; İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı diğer müzelerden seçilen eserler bilgi panolarıyla sunuluyor. Bu bölümde, İmparatorluğun kurucusu Augustus ile Anadolu’da en büyük imar faaliyetlerini gerçekleştiren Roma İmparatoru Hadrianus vurgulanıyor. Son yılların en önemli arkeolojik buluntularından olan Burdur’a bağlı Sagalassos antik kentinde ortaya çıkarılan Hadrianus ve Marcus Aurelius heykellerine ait baş, bacak ve ayak parçaları serginin en çarpıcı eserleri olarak ön plana çıkıyor. Bunların dışında İmparatoriçe Livia başı, Afrodisyas Müzesi’nden İmparator Claudius ve Agrippina kabartması, İmparator Nero’nun heykeli de sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Serginin dördüncü bölümü, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’yla devam ediyor. Bu dönemden günümüze kalan imparator heykeli sayısı az olduğundan, sergilenen eserler mozaik, sikke ve minyatür baskılarıyla destekleniyor. İstanbul’u Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapan Constantinus’un başı, ayrıca Constantinus’a ait olduğu düşünülen porfir lahit parçası, Arcadius’un büstü ve III. Tutmosis dikilitaşının kaidesinde yer alan imparator ve maiyeti kabartmasının 1/1 ölçülerindeki mulajı, bu bölümü zenginleştiren eserler arasında bulunuyor. Ayrıca, diğer bölümlerde olduğu gibi, bu bölümde de dönemin imparatorlarına ait sikkeler kronolojik olarak sergileniyor.

Sergide beşinci ve son bölümü ise Osmanlı İmparatorluğu’nu günümüze taşıyor. Osmanlı kültürü ve sanatını ifade eden ve imparatorluk kavramı bağlamında simgesel anlam taşıyan, padişahların özel ve resmi yaşantısını çevreleyen eşyalarla, devletin çeşitli alanlardaki zenginliğini yansıtan yapıtlardan seçmeler, bu bölümün eserlerini oluşturuyor. Padişah portreleri, silahlar, mühürler, sorguçlar, murassa eşya, ferman ve kaftanlar sergide meraklılarını bekliyor.

06.05.2011 haberler.com