Myndos Bir Kültür Merkezi

827

Gümüşlük köyü Myndos antik kentindeki çalışmalar, rant peşinde koşan, antik kentin ortasına tatil köyleri, yıldızlı oteller yapmak isteyen ve dolayısıyla Anadolu’nun kültür hazinelerini yok etmek isteyenler tarafından engellenmiş ve çalışmalara iki yıl ara verilmişti.

Muğla Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Kültür Bakanlığı Eski Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü ve Bodrum Müzesi Eski Müdürü 2009 ve 2010 yıllarında verilen kazı izinleriyle yapılan arkeolojik bilimsel çalışmalar Myndos’a büyük bir hareketlilik yaşatıyor.

Daha önce ara verilen bilimsel arkeolojik kazılara 2011 yılında da Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığındaki bilimsel heyetle Temmuz ayından itibaren devam edilecek.

Gümüşlük köyü Myndos antik kentindeki çalışmalar, rant peşinde koşan, antik kentin ortasına tatil köyleri, yıldızlı oteller yapmak isteyen ve dolayısıyla Anadolu’nun kültür hazinelerini yok etmek isteyenler tarafından engellenmiş ve çalışmalara iki yıl ara verilmişti. 2009 ve 2010 yıllarında Asar Tepe ya da diğer adıyla Tavşan Adasında yapılan kazılarda çok önemli buluntulara ulaşıldı, erken hıristiyanlık çağına ait bir kilise ile kiliseyle ilişkili bir mezarlık ortaya çıkarıldı. Ayrıca M.Ö. 5 yy.a tarihlenebilecek önemli bir yapıya ait mermer mimari elemanlar da saptanmış bu elemanlardan hareketle yapılan çalışmalarda gene aynı döneme tarihlenebilecek bir sunağa ait kaide ortaya çıkarılmıştır. Kazıda ayrıca Bizans çağına tarihlenen küçük bir mahalle bulunmuş ve ilerde yapılacak kazılarla bu yerleşmenin çalışmaları tamamlanarak onarılması planlanmıştır. Antik kentin bulunduğu alanların I. Derece korunması gerekli Arkeolojik sit alanı olması konusunda gerekli çalışmalar bitirilmiş ve Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Koruma Kuruluna sunulmuş bulunmaktadır. Alınacak olumlu bir kararla Bodrum yarımadasının bu el değmemiş önemli antik kenti rant hesaplarının dışında kalacaktır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla Prof. Dr. Mustafa Şahin’e tüm Myndos Antik kentinde kazı yapma izni verilmiş olmasına karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce salt Asar Adasında kazı yapma izni verilmesi Kamuoyunca çelişkili olarak mütalaa edilmektedir. Yasa hükümlerine göre sahiplerince izin verilen alanlarda Arkeolojik Kazı yapılması mümkündür. Ayrıca Devlete ait birçok arazi de bulunmaktadır.

Bu antik kente ilişkin en eski kalıntılar Karya bölgesinin yerli halkı Leleglere aittir. Daha sonra Pers Satrapı Karyalı Maussolos buraya bir kent kurmuş ve çevredeki halkı zorla buraya yerleştirmiştir. Hatta Şehrin çevresini bir surla çevirmiş, şehrin kapılarını kapattırarak halkın kaçmasını önlemiştir.

M.Ö. 44 yılında Caesar’ın katledilmesinden sonra katiller Brutus ve Casius Myndos’ta saklanmışlardır. Böyle önemli bir kentte bilimsel arkeolojik kazıların sürdürülmesi ve çıkan kalıntıların onarılarak sergilemeye açılması için gerek yerel kuruluşların gerekse Resmi kuruluşların birlikte hareket ederek yerinde kararlar vermesi gerekmektedir. Gümüşlük halkı da şehrin bir kültür Merkezi haline gelmesini umutla beklemektedir. Uluslar arası Klasik Müzik Festivalinin ve Uludağ Üniversitesinin Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında yürüttüğü Myndos arkeolojik Kazılarının Gümüşlük, Bodrum ve Türkiye Cumhuriyetine Uluslar arası arenada kazandırdıkları ve kazandıracakları düşünülerek bu etkinliklerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi bir vatandaşlık görevidir.

24.05.2011 Bodrum Haber