Müzedeki Hitit Prensine Ait Yüzük

1057

Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilenen, Hitit döneminde yaşayan bir prense ait olduğu düşünülen “altın mühür yüzük” ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Orta Anadolu’nun en büyük müzesi olan Sivas Arkeoloji Müzesinde, Sarissa ve Kayalıpınar kazı alanlarında gün yüzüne çıkarılan çok sayıda tarihi eser sergileniyor. Eserler arasında Kangal’a bağlı Yarhisar köyü yakınlarında bir tarlada bulunan saf altından yapılmış ve Hitit dönemine ait prenslerden birine ait olduğu düşünülen altın mühür yüzük, ilgi çekiyor.

Hitit dönemine ait örneği olmayan yüzük, yaklaşık 16 gram ağırlığında. Alındıktan sonra Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesine kaldırılan yüzük, daha sonra da Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başladı.

Tek parça kalıptan çıkarıldıktan sonra dövülerek inceltiğine dair vurgu izleri görülen yüzüğün, mühür tasvir alanının iki ucunda yatay yerleştirilmiş ve uzuvları ayrı ayrı işlenmiş, kanatları açık çift başlı Kartal bulunuyor. Bu kartalların yanında kaide üzerinde duran bir gaga ağızlı testiyle, bunların üzerlerinde birer üçgen işareti bulunurken, mührün merkezinde ana motif olarak sola dönük hörgüçlü bir boğa yer alıyor. Boğanın gövdeden ayrı tasvir edilen başında çene, burun ve sağ boynuz ayrı parçalar halinde gösteriliyor.

Boğanın üzerinde 3 kolu yivli, bir kolu düz bırakılmış bir haç ve solunda bir üçgen bulunurken, mühür kenarında bu üçgenin ucuna kadar bir de çatlak mevcut. Boğanın altında ise iki küçük üçgen arasında ön bacakları ile testi arasında ikinci bir hiyeroglif işareti görülüyor.

Müze yetkilileri, tunç banttan yapılmış yüzük mühürlerin Hitit İmparatorluk çağına ait olduğunun Boğazköy, Konya Karahöyük baskılarından anlaşıldığını ifade etti. Yine mühür üzerinde bulunan çift başlı kartalın Hitit sanatında kutsal hayvan olarak kullanıldığının belirlendiğini anlatan müze yetkilileri, Hitit İmparatorluk çağına ait mühür yüzük baskıları üzerinde hiyeroglif işaretlerinin iki yanında dikey ve yatay duran çift başlı kartalın isim işareti olarak fonetik değerinin saptandığını, daha çok bezeme unsuru olarak kullanıldığının düşünüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda yüzüğün Hitit prenslerinden birine ait olabileceğini belirtti.

04.06.2011 haberler.com