Çeşme’nin Tarihi 5 Bin Yıl Öncesine Gitti

982

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Bağlararası Mevkii’nde bir tesadüf sonucu bulunan yerleşim birimi ile ilgili kazı çalışmaları sürdürülürken 3 bin 700 yıl önce meydana gelen büyük depremin izleri de araştırılıyor.

Çeşme’teki Bağlararası Mevkii’nde 2001 yılında tesadüf sonucu Çeşme Müzesi uzmanı Arkeolog Hüseyin Vural tarafından keşfedilen bronz çağına ait yerleşim merkezinde bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında Çeşme tarihinin günümüzden en az 5 bin yıl öncesine kadar gittiği tespit edildi. Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ANKÜSAM), ‘İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi’ (IRERP) kapsamında yapılan arkeolojik kazılar Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında sürdürülüyor.

ÇEŞME’NİN GİRİT, MİNOS, HİTİT İLİŞKİLERİ İNCELENECEK

Kazı Başkanı Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, bölgenin önemini ortaya koyarak, Çeşme’de binlerde yıldan bu yana devam eden gelenek ve yaşam biçimlerinin kökeninin incelenmesini hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Şahoğlu, “Bölgenin özellikle M. Ö. 2 bin başlarındaki Girit-Minos deniz ticareti ile olan ilişkisi ve Çeşme Bağlararası’nın bu ticaret ağı içerisindeki rolü, cevap aranması gereken en önemli sorulardan bazıları. Batı Anadolu sahil kesiminin, İç Anadolu bölgesinde etkin olan Hititler ile olan sosyo-kültürel, siyasi ve ticari ilişkileri de yine araştırmalarımızın en önemli odak noktalarından birisini oluşturmakta” diye konuştu.

BÜYÜK DEPREMİN İZLERİ

Bu yılki kazı çalışmalarının 19 Temmuz’da başladığını ve 15 Eylül’e kadar devam edeceğini kaydeden Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, şöyle dedi:

“Bu yılki kazı sezonunun ana hedefi, kazı yapılan alanlarda derinleşilerek daha erken dönemlerin araştırılması. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, Çeşme’de günümüzden 3 bin 700 yıl önce meydana gelmiş büyük depremin izlerini de araştıracağız. Geçen yıl iki farklı alanda kazı çalışması yaptık. Birinci kazı alanımız M. Ö. 3 bin ortalarına tarihlenen kısımdı. Bir diğer alan ise geçen yıl yeni kazmaya başladığımız M. Ö. 2 bin ortalarına tarihlenen yerleşmede yaptığımız kazılardı. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz kazılarda M. Ö. 13-14. yüzyıllara tarihleyebileceğimiz Myken döneme ait bir çukur içerisinden Ege adalarına has boyalı seramik örnekleri ile çok iyi korunmuş 3 bin 300 yıllık bir bronz mızrak ucu bulmuştuk. Büyük ölçüde tahribata maruz kalmış bu mimari ögelerin kazısını bu yıl da sürdüreceğiz. Kazılarımız Çeşme tarihinin daha birçok bilinmeyenine ışık tutacak. ”

TAŞ DUVARLAR ORTAYA ÇIKTI

Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, bu yılki çalışmalarda şu ana kadar karşılarına çıkan en iyi korunmuş mimari öğelere rastladıklarını vurguladı. Yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen 2 metre yüksekliğindeki taş duvarları ortaya çıkardıklarını kaydeden Doç. Dr. Şahoğlu, bölgedeki bu taş mimarinin, günümüzde de süregelen taş mimari geleneği kökeninin binlerce yıl öncesine tarihlendiğini gösterdiğini ekledi.

04.08.2011 haberler.com