8 Bin Yıllık Köy Canlandı

1141

Trakya’daki ilk tarım toplumları ile ilk kentlerin izlerini taşıyan Kırklareli Höyüğü açık hava müzesine dönüştürülüyor.

Kırklareli Höyüğü kazıları 19. yılını geride bırakırken, sit alanındaki sergi gezilebilir aşamaya geldi. Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit mevkilerine yayılan kazı alanı bölgedeki ilk tarım toplulukları ile kent toplumlarının başlangıç aşamalarını yansıtıyor. İÖ 6400 – 5000 yılları arasına tarihlenen Aşağı Pınar yerleşimi bölgeye gelen ilk tarım toplumlarını temsil ederken, bu yaşam biçiminin Avrupa’ya Trakya üzerinden nasıl yayıldığını da gösteriyor. Aşağı Pınar’daki bu ilk yerleşimin ardından, buranın 300 metre batısına, İÖ 3000-2000 yılları arasında yerleşilen Kanlıgeçit ise bölgedeki ilk kent toplumlarının ortaya çıktığı süreci temsil ediyor. Troia II. yapı katının küçük bir kopyası görünümündeki Kanlıgeçit, Trakya’daki bir Anadolu kolonisi olarak kabul ediliyor.

Tarihöncesi dönem toplumlarının bölgedeki gelişim süreci ve farklı coğrafyalarla olan etkileşimi hakkında detaylı bilgiler veren kazılar, ilk adımları 1997 yılında atılan ve 2008 yılından itibaren yoğunlaşan çalışmalarla bir açık hava müzesine dönüşüyor.

Proje ilk tarım topluluklarının gündelik yaşamını temsil eden tarihöncesi bir köy modeli ile yerinde yeniden canlandırılan ilk kent yerleşiminden oluşan iki birimden oluşuyor. Aşağı Pınar’daki tarihöncesi köy canlandırmasında, bölgedeki geleneksel köy mimarisini yansıtan etnoğrafik yapılar kullanıldı. Yapıların içleri dönemi yansıtan canlandırma, maket ve posterlerle bir sergi alanı olarak düzenlendi. Üç yapının tamamlandığı köyde, bunların ilki bölgedeki kazıları ve projeyi anlatırken ikinci yapı höyükteki tarihöncesi dönem mimarisini, üçüncü yapı ise tarihöncesi dönem teknolojilerini yansıtan sergi mekânları olarak düzenlendi.

Trakya’daki ilk kent toplumlarını temsil eden Kanlıgeçit’te ise kazı alanının büyük bir bölümü koruma altına alınarak üzerleri örtüldü ve yapılar bulundukları yerde aynı ölçekte yeniden inşa edilerek gezilebilir bir hale getirildi. Bu yöntemle kalıntılar yerinde korunduğu gibi ziyaretçilerin de aynı alanı üçboyutlu kolaylaştırıldı.

Amacı, arkeolojik kazılarla edinilen bilginin toplumla paylaşılmasının yanı sıra kentte bir kültür sektörü bilinci oluşturarak konuyla ilgili bir duyarlılık yaratmak olan çalışma, daha büyük ölçekli bir projenin de ilk aşamasını oluşturuyor. Bir sonraki aşama, yerleşimlerin yakın çevresindeki tümülüsleri kapsıyor. Tahrip edilen tümülüsler eski görünümüne kavuştu rularak ziyarete açılacak. Buradaki kamu yapılarından biri de kapalı bir müze alanına dönüştürülüyor. Ayrıca sit alanının yaz okulları ve atölye çalışmalarına olanaklı, ziyaretçi etkileşimli bir rekreasyon merkezi olması planlanıyor.

17.11.2011 Atlas