Çorum Toprakları Üzerinde 6 Arkeolojik Kazı Yapılıyor

1151

Hitit Üniversitesi Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun 34. süne hazırlanıyor. 28 Mayıs – 1 Haziran 2012 tarihleri arasında Çorum’da gerçekleştirilecek olan sempozyuma evsahipliği yapacak olan Hitit Üniversitesi’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Çorum toprakları üzerinde 6 resmi kazı yapıldığı belirtilerek Çorum’un arkeolojik anlamdaki önemine işaret edildi. Açıklama şöyle: “Kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece önemli olan ülkemiz, zengin ve büyük bir kültürel potansiyele sahiptir. Ülkemiz arkeolojik zenginliklerimiz açısından başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir. Çorum sınırları içerisinde Hatti ve Hitit tarihinin araştırılmasına yönelik yapılan bilimsel kazı ve araştırmalar ise bünyesinde barındırdığı uygarlıkların sosyal ve ekonomik yapısı, yaşam felsefesi, estetik duyarlılığı gibi konularda önemli bilgi ve belgelerin ortaya çıkmasına imkân sağlamaktadır. İlimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy-Şapinuva, Resuloğlu, Derekutuğun ve Eskiyapar ören yerlerinde kazı çalışmaları devam etmektedir. Yapılan arkeolojik kazılar bu toprakların kültürel açıdan ne kadar zengin olduğunu; çeşitli ulusları, dilleri ve dinleri bağrında nasıl besleyip çoğalttığını ortaya koymaktadır.

Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevleri arasında yer alsa da bu konuda bilim insanları tarafından yapılan çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması aşamasında Üniversitelerin de üzerine büyük görevler düştüğü inancındayız. Bu inançla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye’ deki, hatta dünyadaki en önemli arkeoloji etkinliklerinin başında gelen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun 34. sü, 28 Mayıs – 1 Haziran 2012 tarihleri arasında kültürel açıdan zengin olan Çorum’da gerçekleştirilecektir. Sempozyumda Bakanlığın izni ile 2011 yılında gerçekleştirilen ve yerli/yabancı bilim insanları tarafından sürdürülen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları, müze araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeobotanik, arkeozoolojik, antropolojik ve arkeometrik çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilimsel bildiriler sunulacaktır. Bu bildirilerin Türkiye’ de 2011 yılında yürütülen tüm arkeolojik araştırmaları kapsaması nedeniyle, sempozyum Türkiye’ nin her köşesinin kültürel değerlerinin sunulduğu önemli bir bilgi şölenine dönüşecektir. Sempozyumun son günü ise tüm katılımcıların ve izleyicilerin yer alacağı Çorum’ un tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtıcı çevre gezisi düzenlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü faaliyetlerinden olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 1979 yılından beri kesintisiz her yıl yapılmaktadır. Konusunda ülkemizde gerçekleştirilen en önemli bilimsel faaliyettir. 1979–2003 yılları arasında Ankara dışında İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Malatya’ da düzenlenen sempozyum, 2004 yılından itibaren Üniversitelerle birlikte düzenlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda sempozyum; 2004 yılında Selçuk Üniversitesi/Konya, 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi/Antalya, 2006 yılında On Sekiz Mart Üniversitesi/Çanakkale, 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve 2009 yılında ise Pamukkale Üniversitesi/Denizli’ de düzenlenmiştir. 2010 yılında ise Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’ da düzenlenmiştir. 2011 yılında İnönü Üniversitesi/Malatya sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. 2012 yılında ilimizde düzenlenecek olan uluslararası boyutta bu sempozyum ile arkeolojinin gelişmesi, bu konuda bilimsel araştırmaların yapılması, bunların yayına dönüştürülmesi, sergilenmesi ve herkesle paylaşılması için Üniversite olarak ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Ayrıca hem daha geniş çevrelere ulaşarak Çorum bölgesinin kültürel zenginliğini bilimsel gerçekliklerle ortaya koyacağımıza ve hem de bu etkinliğin halkın kültürünü geliştireceğine inanmaktayız.

İlimizin tanıtımı açısından büyük önem arz eden ve Türkiye’ de kazı yapan yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının geniş çaplı katılımının olacağı düşünülen 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunu, Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı’ nın ve Çorum Valiliği’ nin katkıları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi ortaklaşa düzenleyecektir. Yüz yılı aşkın bir süredir köklü bir arkeoloji geleneğinin bulunduğu ülkemizin bu konuda uluslararası platformda kazandığı saygınlığını sürdürebilmesi için gerekli olan bu sempozyumda katılımcı olarak hedeflenen kitle, insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen, araştıran ve tartışan tüm bilim insanları ve arkeologlardır.

Dünyada ilk defa Çorum’un ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Hititoloji Kongresine paralel olarak ikinci bir uluslararası kongreyi ilimize kazandırmayı hedefleyen Üniversitemiz, insanlığın ortak mirası denilen bilginin araştırılması amacıyla çıktığı bu yolda konuyla ilgilenen herkesi sempozyuma davet etmektedir.

05.01.2012 Çorum Haber