Mezar Kalıntıları Koruma Altında

1008

Ladik Kasabası’nda ortaya çıkan mezar stellerinin bulunduğu Nekropol alan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile 3. dereceden sit alanı olarak ilan edildi.

Ladik Kasabası’na bağlı Küçük Mahalle’de kanalizasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan mezar stellerinin bulunduğu Nekropol Alanının gerekli özellikleri göstermesi nedeniyle, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. Sit fişlerinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine ve bu alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasına kadar, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygulanmasına karar verildi.

Geçiş dönemi korumasında ise belirlenen alanda her türlü altyapı uygulamaları için Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor. Yani belirlenen alanda Ladik Belediyesi’nce inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek. İnşaat izni, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletildikten sonra, kuruldan izin çıkarsa verilebilecek.

18.02.2012 Saray Medya