Spradon’da Bir Lahit Kayboldu

782

Spradon antik kentinde sit kavgası koruma kurulu ile TOKİ arasında sürerken, sit alanı içinde raporlara geçen bir lahitin de kaybolduğu ortaya çıktı. Definecilerin her yeri delik deşik ettiği antik kente lahitin çalındığı sanılıyor.

Konut alanı olan Ispartakule’deki 18 hektarlık alanı, İstanbul 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2002 yılında 1. derecede arkeolojik sit alanı ilan etmişti. Kurul 2011’de ise, sit alanına 18 hektarlık bir alanı da eklemişti. Kurulun gerekçesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü arkeologlarının hazırladığı rapordu. Rapora göre Spradon antik kenti yeni arazi üzerine doğru yayılma gösteriyordu. Bunun göstergesi de manastır kalıntıları, su yolları, mezar (lahit) buluntularıydı. TOKİ ise müzenin raporunu çürütecek bir rapor hazırlattı. Bu raporda, sit planlarında gösterilen lahitin ortada olmadığı da belirtildi.

‘Yoksa çalınmıştır’

TOKİ tarafından hazırlatılan 6 sayfalık raporda , “Haritada lahit olarak belirtilen yerde lahite ait bir veri yoktur. Sözü edilen lahit ya da lahit kapağının çevresinde bugün izlenebilen kalıntılarla bir bağı kurulamadığı için bölgeye daha önce dışardan getirilmiş olabileceği de gözardı edilmemelidir” denildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri ise, “Lahit görmeden varmış gibi gösterecek değiliz. Bugün yerinde yoksa çalınmıştır. Antik kenti her incelemeye gittiğimizde bir önceki bulduklarımız yok oluyor” diye konuştu.

17.04.2012 Radikal